Thursday, February 20, 2014

cymro yn fenis

Diolch eto i Yvonne fy mod i'n cael gwybod bod Cymro'n byw yn Fenis ers rhyw ddwy flynedd. (Mae o a'i wraig wrthi'n sicrhau lle parhaol i fyw ynddo.) Philip Gwynne Jones ydy ei enw o, ac mae o'n dod o Abertawe. Dw i ddim yn gwybod ydy o'n siarad Cymraeg. Cewch chi ddarllen ei hanes ar ei blog. Dw i heb ei ddarllen popeth ond mae'n swnio'n hynod o ddiddorol. Archebais gopi o'i lyfr hefyd. Edrycha' i ymlaen.

No comments: