Friday, July 31, 2015

dyn efo pen ceffyl

Hwn ydy teitl yr ail stori fer yn yr e-lyfr Ffrangeg gan Sylvie Lainé a brynais yn ddiweddar - stori am Ffrancwr sydd yn mynd ar ei wyliau mewn pentref bach yn Ne Ffrainc; mae o'n mynd i'r farchnad i brynu anrheg i'w ffrind; wrth iddo brynu gwin lleol at stondin, mae cwsmer arall yn dechrau siarad efo'r gwerthwr....  Ddylwn i ddim dweud mwy. Mae'n stori'n hynod o ddiddorol ac mae Sylvie'n darllen yn araf a chlir. Y tro 'ma, defnyddiwyd yr amser gorffennol mewn nifer o'r brawddegau; y cam nesaf naturiol ac effeithiol, rhaid dweud. 

Thursday, July 30, 2015

rhedeg adref

Mae fy mab ifancaf yn rhedeg bron bob dydd naill gyda'r tîm neu ar ei ben ei hun. Aeth i nofio efo'i chwaer i dŷ eu ffrind saith milltir i ffwrdd ddoe a phenderfynu rhedeg adref. Rhedodd ar ochr y prif ffyrdd a thrwy'r dref yn cyfarchu ffrindiau a basiodd. Gyrrodd testun neges o dro i dro i ddweud lle'r oedd o ar y pryd fel y byddwn i'n gwybod ei fod o'n iawn. Daeth adref yn ddiogel; roedd ei grys-T yn wlyb socian efo'r chwys. 

Wednesday, July 29, 2015

gyrru

"Cyrhaeddais!" anfonodd fy merch neges testun gynnau fach. Roedd hi'n dysgu'r map yn ofalus efo'i thad ddoe er mwyn gyrru i dŷ ei ffrind yn Tulsa rhyw 60 milltir i ffwrdd; mae GPS yn methu'n ormod. Dwedodd ei ffrind wedyn fod yna waith ffyrdd ac roedd rhaid dysgu'r map eto. Dw i byth yn gyrru tu allan i'n tref ni gan fod gen i ofn gyrru ar brif ffyrdd anghyfarwydd ar 75 m.y.a. Er fy mod i'n byw yn America ers 25 mlynedd, fedra i byth deimlo'n gyfforddus gyrru. Byddai'n well gen i fynd o gwmpas ar y trên a bws.

Tuesday, July 28, 2015

hanner awr

Hir pob aros, medden nhw, ond does dim rhaid iddo fod yn hir os dach hi'n paratoi ymlaen llaw. Mae Non yn dioddef am hanner awr bob bore yn aros am fws ysgol. Os bydd hi'n defnyddio modd Johan ac Alberto, gall hi droi'r hanner awr yn aur. Yn lle gwrando ar gerddoriaeth ar ei iPod, gall hi wrando ar awdio i ddysgu iaith estron neu bwnc diddorol. Gall hi gyflawni llawer os defnyddith hi'r hanner awr yn greadigol bob bore. 

Monday, July 27, 2015

y crogdlws

Des i o hyd i E-lyfr byr efo MP3 ar gyfer dysgwyr Ffrangeg. Yr awdures sydd yn darllen efo'i acen goeth yn araf ac yn glir. Gorffenodd y sampl hwn pan ddechreuodd y stori droi'n gyffroes fel byddwn i eisiau gwybod beth fyddai'n digwydd. Does dim byd annisgwyl ar ddiwedd y stori, ond dw i'n hoff iawn o ddiwedd hapus ac felly dw i'n fodlon. Ches i ddim problem darllen oherwydd defnyddir strwythur syml a'r amser presennol gan amlaf efo geirfa hwylus ar bob tudalen. Bydda i'n gwrando arni hi nifer o weithiau cyn dechrau ar y ddwy stori  arall yn y llyfr.

Sunday, July 26, 2015

y 25ain

Dw i a'r teulu'n edrych ymlaen at y pumed ar hugain o bob mis oherwydd bod hi'n ddiwrnod bydd pwyntiau Amazon ar gael. Enillir pwynt pryd bynnag defnyddir y cerdyn credyd Amazon. Fel arfer mae'r fasged siopa'n llawn cyn cyrhaeddith y diwrnod, a rhaid rhannu'r pwyntiau'n deg (dim yn gyfartal rhaid pwysleisio) rhyngddon ni. Mae gynnon ni ryw 50 pwynt y tro 'ma (sydd yn golygu $50) a dyma ni'n archebu'r nwyddau yn y fasged. Er bod ni'n gorfod talu ychydig oherwydd bod y nwyddau'n fwy na'r pwyntiau, mae'r system yn gweithio'n hyfryd. 

Saturday, July 25, 2015

sinsir

Mae'n boeth. 97F/36C. Does dim glaw ond mae'n ofnadwy o fwll. Byddai'n hyfryd pe byddwn i'n cael bwyta hufen iâ Alaska yn Fenis ddiwrnod poeth felly a chlywed y peth melys "yn llithro i lawr fy ngwddw yn oer." Roedd yna ormod o ddewis yn y siop fach. Gofynnais i'r perchennog am awgrym. "Sinsir" oedd ei ateb; felly a fu. Roedd y sinsir sbeislyd yn asio'n rhyfeddol efo'r hufen melys yn creu hufen iâ blasus. Bydda i'n cael dwy bêl y tro nesaf, sinsir a Tiramisu efallai.