Saturday, December 15, 2018

arbenigwr coffi

Mae fy ŵyr yn hoff iawn o "helpu" ei dad i baratoi coffi. Pan glywith sŵn y malwr coffi, bydd o'n rhedeg at y gegin wrth weiddi'n llawen. A dyma fo'n canolbwyntio ar y gwaith yn ddwys. Os bydd o'n tyfu'n arbenigwr coffi yn y dyfodol, dylai fo adrodd sut cychwynodd ei gyrfa pan oedd o'n ddwy flwydd oed!

Friday, December 14, 2018

cerdd

Lluniodd fy merch gerdd er cof am y babi. Cyfieithais yn Gymraeg.

Mawr yw tallit fel arfer
ar ysgwyddau dyn sanctaidd
neu ganopi uwch ben y plant bach 
sydd yn tyfu fel Esther neu Manasseh.

Ond eith y tallit bychan â thithau 
o dan ddillad a rwygwyd
o dan ddagrau
at fynwes yr Un a oedd hefyd yn fabi diymadferth o'r blaen.

Ac felly, tallit bychan, hwyl fawr am y tro.

Na ddaw ef aton ni.
Ond pan ddatgloir llaw'r Tywysog Giât Aur,

fe awn ni at ef.

Thursday, December 13, 2018

bwndl bach

Cynhaliwyd angladd ar gyfer y babi bach ar Fynydd yr Olewydd neithiwr. Wrth gael ei lapio mewn tallit yn freichiau ei daid, roedd yn edrych yn fach fach. Daliodd IDF rai o'r troseddwyr erchyll. Gobeithio y byddan nhw'n dal y gweddill, a dod â nhw i gyd i gyfiawnder.

Wednesday, December 12, 2018

dweud kaddish galarwr

Un o'r saith a gafodd ei saethu yn Israel ddydd Sul gan y Palestiniaid ysgeler oedd Shira. Beichiog oedd hi. Cafodd hi ei hanafu'n ddifrifol. Roedd rhaid cymryd y babi o'r groth i achub y fam. 30 wythnos oed oedd y babi. Er bod Shira wedi dod drwodd, fu farw'r babi. A llawenhau mae Hamas.

Monday, December 10, 2018

tan y tro nesaf

Daeth Hanukkah ddirwyn i ben neithiwr. Tan y flwyddyn nesaf i  Ŵyl y Goleuni. Er bod yr ŵyl wedi drosodd, mae'r wir oleuni'n dal i ddisgleirio yn y tywyllwch. 

Saturday, December 8, 2018

olynydd nikki

Heather Nauert ydy olynydd Nikki Haley. Llefarydd y Tŷ Gwyn a chyn cyflwynydd Newyddion Fox mae hi. Aeth i Ogledd Corea gyda Mike Pompeo i ryddhau'r gwystlon Americanaidd. Mae hi'n siarad yn glir a heb gynhyrfu, ac yn ymddangos yn hynod o graff. Gobeithio bydd hi'n brwydro mor ddewr â Nikki yn y Cenhedloedd Unedig dros gyfiawnder. 

Friday, December 7, 2018

arddangosfa fach

Roedd arddangosfa fach ffasiynol mewn siop posh yn Oklahoma City ddoe. Merch o Cameroon a ffrind i fy merch a oedd yn arddangos bagiau o bren a wnaeth. Paentiodd fy merch un ohonyn nhw. Roedd yr arddangosfa'n llwyddiannus ysgubol.