Monday, September 23, 2019

43-14

Llongyfarchiadau mawr i dîm Cymru!

Saturday, September 21, 2019

tatŵ samurai

Mae criw ffilm wrthi'n ffilmio cyfres newydd Netflix yn Ninas Efrog Newydd. Hit and Run ydy'r teitl, a Lior Raz, prif gymeriad Fauda a ysgrifennodd y stori ynghyd a'r lleill. Mae o'n actio hefyd. Dim ond dyddiau'n ôl gofynnodd i fy merch hynaf i ddylunio tatŵ samurai. Aeth hi i'r lleoliad ffilmio i weld o ddoe. Dyma ei gwaith. Mae o eisiau iddi wneud un arall mawr ar gyfer ei gefn.

Thursday, September 19, 2019

tryledwr aroma

Daeth fy merch â thryledwr aroma gyda hi. Mae o mor fach a del fel prynais un hefyd. Mae o'n gweithio'n dda. Dydy o ddim yn rhoi gormod o stêm fel y lleill a digon bach i'w symud yn hawdd. Dw i'n gwirioni ar y ffurf sydd yn fy atgoffa i o onigiri (pêl reis gyda gwymon.) Dw i'n medru cysgu'n well gyda fo wrth fy ngwely.

Wednesday, September 18, 2019

efrog newydd

Mae fy merch hynaf a'i gŵr yn teithio unwaith eto, i Efrog Newydd eto. Mynychu cynhadledd grŵp Philos ydy'r amcan. Dydyn nhw ddim yn peintio murlun, ac felly maen nhw'n cael ymlacio ac mae ganddyn nhw amser i gerdded o gwmpas. Aethon nhw i'r MET (amgueddfa gelf yn Ninas Efrog Newydd) y bore 'ma. Ymysg y mynydd o'r arddangosfeydd, ffeindion nhw Ruben, eu ci annwyl! 

Tuesday, September 17, 2019

da iawn!

Rhoddodd cefnogwyr Japaneaidd dros dîm rygbi Cymru groeso cynnes anhygoel iddyn nhw. Aeth 15,000 o bobl i weld y tîm yn ymarfer. Canon nhw Hen Wlad Fy Nhadau a Chalon Lân yn Gymraeg hyd yn oed yn llenwi'r stadiwm gyda'u lleisiau. Da iawn! Dw i'n falch ohonyn nhw.

Monday, September 16, 2019

blasus y tro 'ma

Es i Newk's eto gyda'r gŵr a'n merch ni. Y tro 'ma, dewisais o'r fwydlen yn gall, ac roedd popeth yn flasus - pizza llysiau a chawl Fecsicanaidd (ynghyd â seidr afal wrth gwrs.) Eisteddon ni at fwrdd tu allan lle cewch chi olwg braf. Efallai bod hi'n rhy boeth i'r lleill; cawson ni'r lle i ni ein hunain. Na fydda i'n meindio mynd yno eto.

Saturday, September 14, 2019

cwmni fy merch


Daeth fy merch arall adref am y tro cyntaf ers iddi raddio yn y brifysgol. Cafodd hi swydd gyda theatr yn Branson, Missouri, ac roedd hi wedi bod wrthi'n gweithio. Mae hi'n cael hoe fach am ddyddiau. Un peth roedden ni'n edrych ymlaen at wneud ydy gwylio DVD Victoria (y gyfres ddiweddaraf) gyda'n gilydd. Mae'n wych cael ei chwmni. Coginiais swper o bethau bach amrywiol, ar gais - quinoa gyda tatws melys, tofu wedi'i grilio, ffalaffel, hwmws, salad ffres a sardinau sur.