Wednesday, June 20, 2018

hwyl fawr!

Hwrê! Bydd America'n gadael Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig! Mae'n hen bryd! Gwledydd sydd yn cam-drin hawliau dynol ydy'r rhan fwyaf o aelodau'r cyngor ynghyd â rhai sydd yn rhy ofnus mynegi eu barn yn eu herbyn. Nid dim ond diwerth, maen nhw'n cuddio eu troseddau, ac arbenigo yn condemnio'r unig ddemocratiaeth yn Nwyrain Canol, sef Israel. Awyr ffres oedd araith Nikki Haley ymysg y criw o ragrithwyr.

Tuesday, June 19, 2018

teithiwr rhyngwlado

Mae'r gŵr newydd adael am Japan. Rhoi darlith mewn coleg optometreg yn Nagoya ydy'r prif amcan, a bydd o'n ymweld y teulu yno hefyd. Gofynnodd fy merch sydd yn gweithio yn Tokyo, am Winnie the Pooh, ei hoff anifail meddal. Teithiwr rhyngwladol ydy Pooh. Roedd o efo fy merch ym Mhrifysgol Abertawe pan oedd hi'n astudio yno am hanner blwyddyn. Bydd o'n mynd i Japan y tro hwn.

Monday, June 18, 2018

anrheg hyfryd

Ces i anrheg hyfryd o Israel gan fy merch. Ar wahân i garreg fach o Shtula efo enw'r gymuned yn Hebraeg arni hi, ces i bethau eraill - persawr (spikenard,) sebon, cwpan coffi a chactws wedi'i wau. Cafodd y ddau olaf eu gwneud gan yr henoed yn Yad Lakashish. Mae'r sefydliad hwnnw'n helpu'r henoed yn ardal Jerwsalem drwy roi cyfle iddyn nhw greu eitemau a'u gwerthu. Mae'r eitemau'n hynod o boblogaidd fel anrhegion, ac mae nifer o bobl yn Israel a thu hwnt yn dod i weld y gweithdy a'r siop.

Saturday, June 16, 2018

tŷ bach cymunedol

Mae'n ymddangos bod y cathod yn y gymdogaeth wedi dewis ein hiard ni fel eu tŷ bach cymunedol. Cafodd cath arall ei gweld ar y camera diogelwch. Gosododd y gŵr weiren cwt ieir ar y llecyn. Mae o'n gweithio. Ond does gynnon ni ddim digon. Cloddiodd cath (neu gathod) y rhan lle nad oes weiren. Dyma ddyfeisio rhwystr am y tro. Rhaid iddo weithio nes i'r gŵr brynu mwy o weiren.

Friday, June 15, 2018

penderfyniad hurt arall

Pasiodd y Cenhedloedd Unedig benderfyniad hurt arall. Mae cymaint o droseddau hawliau dynol erchyll yn mynd ymlaen yn y byd bob dydd, ond cyhuddo IDF am "ddefnyddio grym eithafol yn erbyn pobl Gaza druan" ydy eu hoff bwnc diweddar. Maen nhw'n anwybyddu Hamas sydd yn benderfynol o dorri'r ffin er mwyn lladd pob Iddew, a defnyddio pobl Gaza fel tarian dynol; addawon nhw lansio 5,000 barcud tân at dir Israel ar achlysur diwedd Ramadan, eu gŵyl sanctaidd. Beth mae'r CU yn disgwyl i IDF wneud? Gadael i Hamas ddinistrio pobl Israel? Cywilydd ar y gwledydd, gan gynnwys Japan, a bleidleisiodd dros y penderfyniad. 

Thursday, June 14, 2018

72 oed!

Pen-blwydd Hapus i'r Arlywydd Trump! Mae o wedi cyflawni cymaint o bethau mawr a phwysig mewn amser go fyr. Y peth cyntaf ar y rhestr ydy, yn fy nhyb i, mae o wedi gosod Duw yn ôl yn y llywodraeth, ac achubodd America rhag hunanladdiad cenedlaethol. Er gwaethaf pawb a phopeth, er gwaethaf ei oedran! Dw i'n diolch i fy Nuw bob dydd am ei drugaredd, am osod Donald Trump ar sedd Arlywydd America. Bydded i'r Arlywydd Trump ddal i ofni a cheisio Duw gyda'i holl galon, a cherdded yn ostyngedig o'i flaen ef.

Wednesday, June 13, 2018

cafodd ei ddal ar y camera diogelwch

Dydy gwaddodion coffi ddim yn gweithio. Prynodd y gŵr hyd yn oed ddeg bag o ddarnau cedrwydd a'u gosod yn y lle penodol wedi clywed bod cathod yn casáu’r arogl. Mae cath y cymydog yn dal i fynd i'r tŷ bach yn ein hiard ni heb falio dim am y rhwystr! Cafodd y trosedd ei recordio ddoe ar y camera diogelwch o'r diwedd. Gyda'r dystiolaeth gadarn, aeth y gŵr at y cymydog a gofyn iddyn nhw am gymorth. Gobeithio y byddan nhw'n cymryd cyfrifoldeb am eu cath.