Monday, October 15, 2018

cnau hickory

Dydy gwiwerod ddim yn dod at y bwydydd adar ar y dec cefn yn ddiweddar; maen nhw'n prysur gasglu cnau hickory sydd ar gael yr adeg yma. Dw i'n hoffi codi llond llaw yn y gymdogaeth pan fydda i'n mynd am dro, a'u gosod nhw ar y dec. Mae'n ymddangos bod gwiwerod wedi sylwi'r gwasanaeth cyfleus oherwydd bod y cnau'n diflannu'n syth. Mae'n anhygoel bod nhw'n medru cnoi'r masglau ofnydwy o galed.

Saturday, October 13, 2018

tŷ cyfforddus

Mae Dinah, gwiwer ddof fy merch, newydd ffeindio tŷ cyfforddus. Clywodd fy merch sŵn o'r nenfwd, mynd allan, a galwodd, "Dinah!" drwy'r agorfa fach i'r atig. Yna "atebodd Dinah y drws," meddai hi! Yn anffodus, na cheith hi aros yno wrth reswm. Bydd rhaid troi Dinah allan. Gobeithio y bydd hi'n ffeindio lle mor addas.

Friday, October 12, 2018

modd croisio arloesol

Des i ar draws diddordeb newydd, sef crosio. Mae'n hwyl! Dw i'n deall pam fod cynifer o bobl yn mwynhau ei wneud o. Bydda i'n gwrando ar YouTube wrth grosio wrth gwrs. Y broblem ydy bod o'n brifo fy llaw chwith os bydda i'n crosio'n hir. Dyma ddyfeisio modd arloesol - crosio ar y pen-glin! Fedra i ddim crosio'n gyflym, ond dim ots. Does dim brys.

Thursday, October 11, 2018

datrys problem

Bydd fy nwy ferch sydd yn gweithio yn Japan yn dod adref fis Rhagfyr yn ystod eu gwyliau. Dw i a'r gweddill o'r teulu'n llawn gyffro eu gweld nhw am y tro cyntaf ers hydion. Y cwestion mawr ydy lle cawn ni ymgasglu. Teulu enfawr ydyn ni bellach; mae fy mab hynaf angen dwy ystafell wely fel na fydd ei ddau fabi'n deffro ei gilydd yn y nos. Rhentu airbnb ydy'r ateb! Ffeindiodd a bwcio fy merch hynaf dŷ mawr, hyfryd yn Norman. Drwy rannu'r gost, bydd yn hollol resymol. Na fydda i'n gorfod golchi pentwr o dywelion a dillad gwely heb sôn am lanhau fy nhŷ wedi i'r teulu adael. Mae yna gynifer o dai bwyta yn Norman hefyd. Hwre!

Wednesday, October 10, 2018

hwyl fawr i nikki

Hynod o drist clywed bydd Nikki Haley yn ymddiswyddo fel Llysgennad i'r Cenhedloedd Unedig. Wrth sefyll yn gadarn ar yr egwyddor, roedd hi'n brwydro'n ddewr yn erbyn yr anghyfiawnder yn y sefydliad gwarthus, ac wedi llwyddo i ddylanwadu eu penderfyniadau. Bydd yn anodd i neb lenwi ei hesgidiau sodlau uchel.

Tuesday, October 9, 2018

hwyl fawr i miss page

Bydd Miss Page yn symud i Minnesota. Ces i a'r gŵr ginio bach efo hi ynghyd â rhai ffrindiau mewn tŷ bwyta. Roedd Miss Page yn byw yn y dref yma am flynyddoedd ers iddi ymddeol fel cenhades yn Ffrainc. Daeth yma i ofalu am ei rhieni oedrannus yn y cartref henoed, ond wedi iddyn nhw farw, penderfynodd hi symud yn ôl i'w thref enedigol yn y gogledd. A hi a ddysgodd Ffrangeg i fy merch. Bydd yn rhyfedd yn yr eglwys hebddi hi. Gyda llaw, ces i ostyngiad i'r henoed am y tro cyntaf!

Monday, October 8, 2018

cyfiawnder

Mae gynnon ni Brett Kavanaugh yn y Llys Goruchaf. Roedd o a'i deulu druan yn gorfod dioddef erledigaeth erchyll anghredadwy ers iddo gael ei enwi gan yr Arlywydd Trump wythnosau'n ôl. Hynod o falch nad ydy o wedi tynnu'n ôl, ond sefyll yn gadarn a dewr. Tywalltwyd cawod o weddïau arno fo a'i deulu drwy gydol y frwydr. Cyfiawnder a enillodd. Pob bendith iddyn nhw.