Tuesday, May 31, 2016

lloches ddiogel

Cafodd Jane o Jerwsalem air efo un o filwyr Cenhedloedd Unedig sydd yn cael hoe fach rhag perygl yn Syria. Maen nhw'n mynd ar wibdaith sydyn yn y dref tra bod nhw yno cyn mynd yn ôl i Syria. Mae'n braf bod ganddyn nhw loches ddiogel yn Israel. Na fedran nhw ddisgwyl croeso cynnes felly gan wledydd eraill yn yr ardal.

Sunday, May 29, 2016

adria a'i gŵr

Daeth Adria, ffrind da i fy merch yn Japan, efo ei gŵr newydd briodi i ymweld ein heglwys ni. Mae hi wedi cyfarfod yr hogyn clên hwnnw, mab gweinidog tra oedd hi'n gwasanaethu fel cenhades amaethyddol draw acw. Mae ganddyn nhw weledigaeth arloesol i helpu'r bobl yno drwy greu busnes cydweithredol, a rhannu Newyddion Da efo nhw. Maen nhw'n bwriadu dychwelyd i Honduras ar ôl gweithio yn America am flwyddyn neu ddwy. Pob bendith iddyn nhw.

Saturday, May 28, 2016

clue

Mae gwyliau'r haf ar y plant ers dyddiau. Maen nhw'n cael ymlacio o'r diwedd wedi gweithio'n hynod o galed ystod y tymor. Mae ganddyn nhw amser i chwarae gêm bwrdd hyd yn oed. Mae'r ddau wrthi'n chwarae Clue efo'u chwaer a'i ffrind drwy Skype ar hyn o bryd.

Friday, May 27, 2016

wythnos arall

Dylai fy merch hynaf aros wythnos arall yn New Jersey i greu mwy o furlun yn ôl ewyllys ei chwsmer. Roedd ei gŵr yn gorfod mynd adref ddiwedd yr wythnos diwethaf, ac felly ar ei phen ei hun mae hi. Yn ffodus, mae yna lawer o ddynion sydd yn gweithio o'i chwmpas yn y maes awyr, ac maen nhw'n barod i'w helpu'n cludo pethau trwm, ayyb. Deffrodd hi ar olygfa hyfryd oddi wrth ffenestr y gwesty un bore.

Thursday, May 26, 2016

tywysog gwyrdd

Dw i'n gwirioni arno fo. (I'm delighted with him, not I'm hooked on him, just in case you try to use Google.) Person arall sydd yn anhygoel o ddewr yn y byd peryglus hwn. Mae o'n dweud y gwir yn gyhoeddus heb ofn ers iddo gael ei oleuo er gwaethaf y perygl. Wir, mae popeth mae o'n ei ddweud yn gwneud tunnell o synnwyr. Gobeithio y bydd llawer o bobl yn ei glywed a chael gwybod beth sydd yn digwydd yn Nwyrain Canol a'r byd mewn gwirionedd. Pob bendith i Mosab Hassan Yousef.

Wednesday, May 25, 2016

jane o jerwsalem

Mae hi'n caru Israel. Mae hi'n siarad drosti hi. Jane ydy ei henw hi, dynes o Ddenmarc. Bob dydd mae hi'n postio ar Facebook (Israel, One Nation) beth mae hi'n ei weld yn Jerwsalem lle mae hi'n byw, mewn erthygl neu fideo er mwyn i'r byd wybod beth sydd yn digwydd yn Israel mewn gwirionedd. Mae hi'n cael ei bygwth am beth mae hi'n ei wneud, ond mae hi'n ddewr; mae hi'n dal ati oherwydd bod hi'n caru Israel a'r bobl cymaint.

Tuesday, May 24, 2016

tipyn o hebraeg

Dw i'n dysgu Hebraeg ers wythnosau ar ben fy hun wedi hoe hir. Ar ddarllen dw i'n canolbwyntio ar hyn o bryd. Ar wahân i'r ffaith bod yr Hen Destament wedi cael ei ysgrifennu'n Hebraeg yn wreiddiol, mae'r iaith honno'n hynod o ryfeddol. Mae yna gynifer o'r geiriau sydd yn debyg i Japaneg. A dweud y gwir, mae rhai'n dweud bod gan bobl Japan wreiddiau Hebreig -  pwnc arall efallai. Am y tro, dw i'n fodlon medru ysgrifennu'r rhan gyntaf o Shema Israel.

ON: Roedd y gacen yn flasus!