Tuesday, January 26, 2021

swyddfa newydd

Mae'r 45fed Arlywydd yr Unol Daleithiau, sef Donald J. Trump, newydd agor Swyddfa’r Cyn-arlywydd yn ffurfiol yn Florida. Bydd y swyddfa’n gyfrifol am reoli gohebiaeth yr Arlywydd Trump, datganiadau cyhoeddus, ymddangosiadau, a gweithgareddau swyddogol er mwyn hyrwyddo buddiannau’r Unol Daleithiau a chynnal agenda Gweinyddiaeth Trump trwy eirioli, trefnu, ac actifiaeth gyhoeddus. “Mae'r Arlywydd Trump yn dal yn eiriolwr i bobl America, a bydd o am byth," dwedodd y datganiad.

Monday, January 25, 2021

murlun ar finyl

Mae murlun arall fy merch yn newydd gael ei osod ar wal Gwesty Omni yn Oklahoma City. Paentiodd hi'r darlun ar finyl gyntaf, a'r gwesty a osododd y finyl lle bynnag roedden nhw ei eisiau. Dyma fideo creodd fy merch amdano.

Saturday, January 23, 2021

atodiad

"Joe Biden ydy Arlywydd Unol Daleithiau America." 

Tri diwrnod wedi seremoni urddo'r arlywydd bondigrybwyll newydd, mae YouTube yn dal i atodi'r neges hon i rai o'u fideos. Ydyn nhw eisiau atgoffa'r byd mai Biden ydy'r arlywydd rŵan, neu na fydd neb yn credu hyn?

Thursday, January 21, 2021

yr arlywydd go iawn

Enillodd yr Arlywydd Trump yn ysgubol yn derbyn bron i 80 miliwn o bleidleisiau. Dygwyd ei fuddugoliaeth, fodd bynnag, gan y Democratiaid drwy dwyll. Bradychwyd gan y bobl a ymddangosodd fel ei ffrindiau hefyd. Fo ydy'r Arlywydd cyfreithlon felly, nid y dyn sydd newydd feddiannu’r Swyddfa Hirgrwn. Drwy wneud hyn i gyd, sathrodd y Democratiaid farn pobl fwyafrif America dan draed, union fel unbeniaid, a mynnu y byddwn ni'n fodlon!

Monday, January 18, 2021

merch wisteria

Mae fy merch hynaf newydd orffen paentiad arall o hogan ifanc. Dawnsiodd hi Fujimusume (Merch Wisteria) ar lwyfan Kabuki yn Tokyo ynghyd â'i brawd a'u tad enwog - Ebizo Ichikawa.

Saturday, January 16, 2021

bwta allan

Es i a'r gŵr i Katfish Kitchen eto neithiwr. Dw i ddim yn bwyta catfish, ond dw i'n hoffi awyrgylch lleol y tŷ bwyta hwnnw. Ces i hamburger hen ffasiwn, a chafodd y gŵr ferdys wedi'u ffrio. Roedden nhw'n flasus iawn. Roedd y lle yn llawn; mae'n amlwg mai un o dai bwyta ffefryn y trigolion ydy o. 

Friday, January 15, 2021

salmau 31

Y Salmau 31 ydy fy ngweddi heddiw, yn enwedig yr adnodau hyn:

Carwch yr Arglwydd, ei holl ffyddloniaid.
Y mae'r Arglwydd yn cadw'r rhai ffyddlon,
ond yn talu'n llawn i'r rhai balch.
Byddwch gryf a gwrol eich calon,
yr holl rai sy'n disgwyl wrth yr Arglwydd.