Monday, June 27, 2022

mwy o ddŵr

Mae hydragea angen cymaint o ddŵr. Dw i'n siŵr y byddan nhw'n hapus mewn glaw drwy'r dydd bob bydd. Wrth i ddyddiau hynod o boeth barhau, mae'r gŵr yn eu dyfrhau nhw dwywaith y dydd. Byddan nhw'n adfywio'n syth wedi derbyn dŵr.

Saturday, June 25, 2022

naid ddirgel

"Cafodd naid ddirgel ei theimlo yng nghrothau miliynau o fenywod, yn ôl rhai arbenigwyr. Gall hyn fod yn gysylltiedig â phenderfyniad diweddar Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau."

Da iawn chi, y Wenynen am y gamp arall!

Friday, June 24, 2022

cefnogaeth

Cynhalir pleidleisio'n gynnar 23, 24 a 25 Mehefin yn Oklahoma. Dyma'r gŵr yn dangos ei gefnogaeth i un o'i hoff ymgeiswyr gan wisgo crys-T gyda'i enw tra oedden ni'n siopa yn Walmart ddoe. 

Wednesday, June 22, 2022

troi'n bitsa

Beth i'w wneud gyda'r croen gyoza sydd ar ôl ydy'r cwestiwn bob tro. Yr ateb - gwneud pitsa. (Ces i syniad gan dudalen rysáit Japaneg.) Dyma baratoi un i ginio bach i'r gŵr. Roedd yn hynod o hawdd a blasus (yn ôl y gŵr.)

Tuesday, June 21, 2022

chwerthin

"Llwyddodd Iesu i gysgu'n drwm ar y cwch yn ystod y storm, oherwydd ei fod o'n defnyddio FyNgobennydd."

Diolch i'r Wenynen unwaith eto am y cyfle i mi chwerthin yn braf.

Monday, June 20, 2022

sul y tadau

Gyoza ydy hoff fwyd fy ngŵr. Bydda i'n ei goginio iddo fo ddwywaith y flwyddyn, sef ar gyfer ei benblwydd a Sul y Tadau. (Dw i'n siŵr na fydd o'n meindio os bydda i'n ei goginio'n fwy aml, ond na fydd yn arbennig os wna i.) Felly a fu. Sul y Tadau hapus. Dw i'n ofnadwy o ddiolchgar bod gan fy mhlant dad bendigedig.

Saturday, June 18, 2022

5.10

Mae pris petrol yn dal i gynyddu. 5.10 doler y galwyn mae o (heddiw) yn y dref yma. Roedd yn llai na 1.90 pan oedd yr Arlywydd Trump wrth y llyw. Mae'r Unol Daleithiau'n prysur chwalu ym mhob agwedd. Mae'r llywodraeth gyfredol, fodd bynnag, yn mynnu bod popeth yn iawn ac yr economi'n bwrw ymlaen yn braf. Be?