Wednesday, September 28, 2016

dysgu dwy iaith

Atebodd Johan yn ei fideo gwestiwn gan ddysgwyr Ffrangeg. "Ydy hi'n bosib dysgu dwy iaith ar yr un pryd?" Ydy, os oes gynnoch chi ddigon o amser, ac os ydy'r ddwy iaith yn wahanol efo'i gilydd, oedd ei ateb yn y bôn. Fel arall, mae'n well i chi ganolbwyntio ar un. Cytuno'n llwyr. Dw i'n dysgu Ffrangeg a Hebraeg rŵan; nid oherwydd fy mod i wedi penderfynu dysgu dwy iaith ar yr un pryd; dw i'n dysgu Ffrangeg am sbel a dechreuais ddysgu Hebraeg yn ddiweddar. (Dw i'n adolygu'r Gymraeg a'r Eidaleg hefyd.) Mae'r ddwy iaith hyn mor wahanol i'w gilydd fel does dim siawns i'w cymysgu nhw. Ac mae gen i amser, wedi i'r plant i gyd ac eithrio'r mab ifancaf adael cartref.

Tuesday, September 27, 2016

tric oklahoma

"Tric Oklahoma" galwodd fy merch hyn o'r blaen. Disgynnodd y tymheredd yn sydyn. Dylwn i fod wedi gwisgo het a menig cynnes pan es i am dro'r bore 'ma. Roedd y ferch sydd yn aros am y bws ysgol yn y gongl yn crynu mewn crys haf. Braf oedd y cerdded yn y goedwig ddistaw. Roedd y lleuad cilgant yn disgleirio yn y dwyrain.

Monday, September 26, 2016

croen banana

Wedi darllen sawl erthygl, dw i'n bwyta croen banana bellach. Ddim y croen melyn caled ond y rhan wen meddal tu mewn. (Efallai bod y croen melyn yn faethlon, ond dw i ddim eisiau ymdrechi cymaint â hynny i fod yn iach.) Mae'n hawdd; dim ond llwy sydd angen i grafu'r croen i gasglu'r rhan wen. Yna, bydda i'n ei stwnshio ynghyd â'r ffrwyth ac iogwrt efo ychydig o sinamon. Blasus.

Saturday, September 24, 2016

11 pibydd

Fel arfer bydda i'n cael trafferth llenwi rhestr ddymuniadau Eleven Pipers am anrhegion Nadolig. Eleni, fodd bynnag, mae gen i syniad gwych. Ar wahân i win gwyn a biscotti, bydda i'n gofyn am fwyd neu bethau eraill a wnaed yn Israel. Mae yna amrywiaeth o gynhyrchion ar gael ar y we. Bydda i'n medru mwynhau cynhyrchion o ansawdd uchel, cefnogi Israel a rhwystro BDS ar yr un pryd. 

Friday, September 23, 2016

celf sbwriel


Maen nhw wedi troi sbwriel yn gelf. Casglodd 77 o Ganadiad 400 llond bag o sbwriel ar lan Môr Galilea ddoe, a chreu hyn. Mae gan The Beautiful Land Initiative gynllun i godi sbwriel yn Israel er mwyn harddu'r Tir Sanctaidd. Maen nhw'n gwahodd pwy bynnag sydd gan ddiddordeb i ymuno â nhw. Os dach chi'n bwriadu mynd i Israel, cysylltwch â nhw i drefnu amser.

Thursday, September 22, 2016

ymarfer darllen

Dw i newydd brynu potel thermos i fy mab sydd yn rhedeg efo'i dîm cross country bob dydd yn y tywydd poeth. Fel arfer mae cyfarwyddiadau'n cael eu hysgrifennu yn Saesneg a Sbaeneg. Mae hyn, fodd bynnag, yn dod yn Ffrangeg yn ychwanegol. Dechreuais eu darllen. Mae'n braf oherwydd bod yna Saesneg wrth ochr os oes geiriau Ffrangeg newydd.

Wednesday, September 21, 2016

penblwydd yn 61oed

Penblwydd fy ngŵr ydy hi heddiw. Gyrrodd un o'n plant ni sydd yn Japan neges ato fo drwy Facebook. "Mwyaf dw i'n mynd ati yn y byd, mwyaf dw i'n sylweddoli pa mor hyfryd ydy fy nhad. Mae o'n amyneddgar, araf i gynhyrfu, ystyriol bob amser, ond yn gadarn a di-ildio yn gwneud y peth iawn." Dw i'n cytuno â hi'n llwyr.