Wednesday, November 25, 2015

chwilio am gamgymeriad

Pan welais y llun cyntaf hwnnw, roeddwn i'n meddwl bod Blu Oscar yn chwarae tric ar ei ddarllenwyr, neu geisio gweld pwy fyddai'r cyntaf i sylwi camgymeriad yn y llun, fel gêm plant. Sut ar y ddaear gallai clochdy San Marco ac Eglwys Salute sefyll ochr yn ochr? Wedi gweld gweddill y lluniau a meddwl yn galed, roeddwn i'n sylweddoli o'r diwedd mai oddi ar Giudecca tynnodd y lluniau! 

Tuesday, November 24, 2015

wythnos yr ŵyl

Gorffennais siopa'r bore 'ma cyn i siopwyr heidio i Walmart i brynu dros ginio Gŵyl Ddiolchgarwch. Prynais bethau beunyddiol yr unig fodd bynnag oherwydd fy mod i a'r teulu'n mynd i Norman i gael cinio twrci eleni eto (er mai fi a fydd yn coginio yng nghegin fy merch.) Y hi a brynodd dros y cinio. Mae pawb yn edrych ymlaen at ymgasglu yn Norman i weld ein gilydd a hefyd i fynd i siopa yn y siopau mawr yno unwaith y flwyddyn. 

Monday, November 23, 2015

spaghetti western 2

Cyfarwyddwyd gan Sergio Leone (Eidalwr,) saethwyd yn Sbaen, Eidalwyr ac Almaenwyr oedd y rhan fwyaf o'r actorion er mwyn cynhyrchu'r ffilm western honno. Mae'n ffilm eithaf hir; gallai fod wedi byrrach a dweud y gwir, ond dyna fo. Cŵl iawn oedd Eastwood ac roedd o'n garedig wrth yr hen weithiwr telegraff. Mae'r gerddoriaeth gan Ennio Morricone'n wych. (Dw i'n ei chofio hi o fy mhlentyndod.) Roedd bron pob dyn yn ysmygu yn y dyddiau hynny gyda llaw!

Sunday, November 22, 2015

spaghetti western 1

Galwyd yn spaghetti western gan fod y ffilmiau western honno'n cael eu cynhyrchu gan yr Eidalwyr. Y gyfres hon oedd y mwyaf poblogaidd a llwyddiannus ymysg rhyw 600 a gynhyrchwyd rhwng 1960 a 1980, sef Dollars Trilogy. Wrth gwrs fy mod i wedi eu gweld nhw ar y teledu amser maith yn ôl yn Japan. Des i ar draws eto yn ddiweddar, a dyma weld DVD un o'r tri neithiwr - For a Few Dollars More. Dw i'n hoffi Clint Eastwood beth bynnag naill ifanc neu hen. Mae cysylltiad â'r Eidal yn ddiddorol hefyd.

Saturday, November 21, 2015

swper

Roeddwn i'n bwriadu coginio enchilada efo cig eidion (ffefryn y teulu) i swper ddoe. Sgrifennais ar y bwrdd bwydlen i'r teulu; prynais y cynhwysion; dechreuais goginio. Aeth popeth yn dda ac roedd y caserol yn ogleuo'n hyfryd. Amser swper! Dyma'r teulu'n dechrau bwyta. Wedyn, dwedodd fy mab yn betrusgar ei fod o'n meddwl mai enchilada roedd y swper i fod. Roeddwn i'n sylweddoli ar y fan a'r lle mai caserol tatws a goginiais! (ffefryn arall y teulu o leiaf)

Thursday, November 19, 2015

mae gerallt yn cytuno

Dw i'n falch iawn clywed bod Gerallt Pennant yn cytuno â fi; dwedodd o mai "Corn, Pistol a Chwip" ydy ei hoff lyfr plant. A dweud y gwir, hwn ydy fy hoff lyfr Cymraeg. Dwedais dro ar ôl tro pa mor ddiddorol ydy o. Trueni ei fod o allan o argraff. Gobeithio'n fawr y bydd o ar gael unwaith eto.

Wednesday, November 18, 2015

potlwc

Cynhaliwyd potlwc yn Ysgol Optometreg heddiw i ddathlu'r Ŵyl Ddiolchgarwch. Mae o'n ddigwyddiad mawr mae pawb yn edrych ymlaen ato bob blwyddyn. Eleni, es i a'r gŵr ynghyd ein dwy ferch. Roedd yna gynifer o bobl fel roedd yn anodd ffeindio sedd. Fe adawais nodyn o ganmoliaeth at y tair saig gorau (yn fy nhyb i.) Dw i'n llawn!