Wednesday, December 13, 2017

y gannwyll gyntaf

Cynnais y gannwyll gyntaf ar fachlud yr haul ddoe efo'r gŵr wedi clywed y fendith ar lein. Roedd y golau'n llachar iawn yn annisgwyl a phara am hanner hawr. Dyma fideo sydyn sydd yn dangos beth ydy Hanukkah, a sut mae'n cysylltu ag Iesu.

Tuesday, December 12, 2017

cynnau tân a chanhwyllau

O'r diwedd mae hi'n ddigon oer bob dydd i ni gynnau tân yn y llosgwr logiau. Mae gwres y tân yn hynod o braf. Eleni fodd bynnag, does gan y gŵr help efo'r gwaith o gwmpas y llosgwr; rhaid iddo gludo logiau a dŵr, lanhau'r lludw ayyb ar ben ei hun. Bydd Hanukkah dechrau heno. Edrych ymlaen at gynnau'r canhwyllau ar ei gyfer am y tro cyntaf.

Monday, December 11, 2017

arddangosfa celf fodern

Mae fy merch hynaf yn Miami ers dyddiau er mwyn ymweld â SCOPE Miani Beach, arddangosfa celf fodern. Mae'r 17eg arddangosfa yn denu artistiaid oddi wrth 25 o wledydd gan gynnwys Avner Sher o Israel. Cafodd fy merch sgwrs sydyn efo fo. Dyma un o'i waith, map o Jerwsalem a wnaed o gorc.

Saturday, December 9, 2017

swrpreis!

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau mynd i wers gymnasteg. Roedd hi'n arfer wneud o pan oedd hi yn ei harddegau. Er bod hi heb ei ymarfer ers blynyddoedd, mae hi bob amser eisiau ail-ddechrau, meddai hi. Mae hi wrth ei bodd ac mae ei chorff yn dal i gofio'r sgil. Dydy hi ddim eisiau dweud wrth neb ac eithrio ei theulu eto, ond pan aeth hi i'r wers ddoe, gwelodd hi un o'i disgyblion a'i rieni yno! Roedd yna foment o embaras, ond dwedodd y tad ei fod o'n meddwl mynd i'r wers hefyd! 

Friday, December 8, 2017

dewis

Mae gan bawb ddewis; dydy neb yn eich gorfod chi i weithredu'n dreisgar. Doeddwn ni ddim yn gweithredu'n erchyll pan gafodd Obama ei etholi dwywaith, nac Israel pan benderfynodd UNESCO nad oes cysylltiad rhwng Iddewon a Jerwsalem. Bydd eich dewis chi'n dangos pa fath o berson ydach chi.


Thursday, December 7, 2017

sefyll yn gadarn

Mae Palestiniaid yn terfysgu ar y strydoedd yn Israel yn barod dros gyhoeddiad yr Arlywydd Trump. Mae'r byd yn prysur ei feio am wneud y peth iawn yn lle condemnio’r rhai sydd yn achosi terfysgaeth. "Os byddwn ni'n gwneud polisi wrth ofyn fyddai fo'n cynhyrfu eithafwyr Mwslimaidd neu beidio, byddwn i'n cael ein parlysu'n gyfan gwbl," meddai Rabi Shmuley. Cytuno'n llwyr. Roedd yr Arlywydd Trump yn ddigon dewr a chryf i gyflawni'r hyn mor gyfiawn er gwaethaf pawb a phopeth. Dylai'r gwledydd eraill yn dilyn America a symud eu llysgenadaethau i Jerwsalem.

Wednesday, December 6, 2017

hanes

Fe wnaeth. Mae'r Arlywydd Trump newydd gyhoeddi'n swyddogol mai Jerwsalem ydy prif ddinas Israel. Er bod hyn yn amlwg yn hanesyddol ac ymarferol, doedd gan neb fel pennaeth gwladwriaeth ddewrder i ddweud hyn yn gyhoeddus hyd yma. "Peth iawn i'w wneud ac mae rhaid cael ei wneud," meddai. Dw i'n hanod o falch bod o'n ddigon dewr a phenderfynol ei gyflawni. Pob bendith ar ein Harlywydd.