Monday, February 18, 2019

y rhagrith fwyaf

Gwleidydd newydd yn nhalaith Michigan ydy Rashida Tlaib. Mae hi'n erbyn Israel ac wrthi'n cefnogi BDS yn frwd. Daeth ffaith fach ddiddorol i'r olwg yn ddiweddar - mae hi'n defnyddio Wix i greu ei gwefan. Cwmni o Israel ydy Wix! Ynghyd â hithau, mae yna gynifer o bobl yn prysur gondemnio Israel yn defnyddio Wix. Y rhagrith fwyaf ydy hyn. Byddai rhaid i chi fyw mewn ogofau pe baech chi eisiau gwahardd Israel yn gydwybodol, y wlad sydd yn dyfeisio'r dechnoleg a'r feddygaeth newydd bob amser i wella bywyd pawb. 

Saturday, February 16, 2019

ar hyd camlas fawr

Dyma fideo newydd sbon gan Prowalks. Ffilmiwyd Ddydd Sadwrn diwethaf yn Fenis. Dechreuodd ei daith gerdded o gwmpas safle San Silvestro lle roeddwn i'n arfer dal y cwch pan oeddwn i'n aros yn Fenis. Roedd yn braf gweld yr olygfa gyfarwydd. Wedi cerdded ar hyd Camlas Fawr ger Pont Rialto, aeth i Pescheria, y farchnad pysgod fwya yn Fenis. Oedd bron i mi glywed arogl pysgod.

Friday, February 15, 2019

ffrog hardd

Dw i ddim yn gwybod sut mae hi'n curo camp lawn bob tro. Pryd bynnag mae hi'n mynd i siop Goodwill, bydd hi'n darganfod bargen anhygoel. Dyma hi'n mynd yno i brynu ffrog ar gyfer cinio rhamantus Dydd San Ffolant gyda'i gŵr, a ffeindio'r ffrog hardd honno rhwng eitemau hap. Talodd hi ond $9. 

Thursday, February 14, 2019

paentiad

Mae'r hen baentiad sydd yn y teulu newydd gael ei fframio gan Hobby Lobby. Mae'r ffrâm frown (a oedd ar hanner disgownt) yn gwneud y llun yn edrych yn fwy llachar. Yn anffodus nad oes neb yn gwybod yr hanes tu ôl i'r paentiad bellach.

Wednesday, February 13, 2019

cerdded yn fenis

Des i ar draws y fideo hwn sydd yn eich arwain chi ar lwybrau cul Fenis. Mae yna nifer o fideos tebyg, ond y gwahaniaeth mawr ydy bod y person efo'r camera yn cerdded heb air. Clywir ond sain o gwmpas. Mae ansawdd y fideo'n ardderchog fel byddwch chi'n teimlo fel pe baech chi'n cerdded eich hun. Dyma'r adeilad roeddwn i'n aros ynddo flynyddoedd yn ôl gyda Federica, y perchennog y fflat. Roeddwn i'n sefyll ar y balconi yno i edrych ar yr olygfa hardd.

Tuesday, February 12, 2019

molon labe

Cynhaliwyd rali'r Arlywydd Trump arall neithiwr, yn El Paso, Texas. Roedd 35,000 o'i gefnogwyr wrth eu bodd wrth iddo adrodd y llwyddiant yn ystod y ddwy flynedd a gobaith yn y dyfodol. Roedden nhw'n gweiddi "USA" fel arfer, yn hytrach na "Trump." Dw i'n credu bod hyn yn dangos bod yr Arlywydd Trump yn cynrychioli gwerthoedd America. Mae'r Democratiaid yn datguddio eu lliwiau go iawn yn ddiweddar, hynny ydy mai sosialaidd maen nhw. Na, na fyddwn ni byth yn ildio'r rhydded a roddwyd gan Dduw. "Molon labe!"

Monday, February 11, 2019

neidio'r rhaff ar y to

Gyrrodd fy merch yn Japan luniau a dynnodd o'i fflat eto. Mae hi'n cael ei chyfareddu at y golygfeydd gogoneddus ym mhob tymor, amser a thywydd. Dyma hi'n neidio'r rhaff ar y feranda wrth fwynhau'r golygfeydd.