Saturday, January 21, 2017

gweithio'n barod

Dechreuodd yr Arlywydd Trump eisoes weithio yn Swyddfa Hirgrwn chwap ar ôl yr orymdaith ddathlu ddoe. Arwyddodd sawl mesur allweddol gan gynnwys Gorchymyn Arlywyddol i ailwampio drwg-enwog Obamacare. Dydy o ddim gwastraffu amser. Ethol a gafodd er gwaethaf pawb a phopeth; ar ben hynny bydd o'n arlywydd gwych.

Friday, January 20, 2017

arlywydd y bobl

Mae gan America arlywydd newydd sydd yn caru ei wlad ac yn ymroddedig i'w gwasanaethu a'i hamddiffyn. Dygodd ei glywed o'n tyngu llw arlywyddol ddagrau i fy llygaid; roedd o'n golygu beth oedd o'n dweud, pob gair. Pob bendith arno fo a'i gabinet a phobol America gan Dduw tragwyddol.

Thursday, January 19, 2017

bikers for trump

Mae miloedd a channoedd o filoedd o bobl yn cyrraedd Washington D.C. am yr Inauguration - rhai ar gyfer dathlu a chefnogi'r arlywydd newydd, a'r lleill ar gyfer protestio yn ei erbyn. Ac mae rhai'n bygwth trais er mwyn amharu ar y diwrnod mawr. Ymhlith y cefnogwyr, mae yna Bikers for Trump, sef grŵp o feicwyr modur dros Mr. Trump. Cyn milwyr a phlismyn ydy'r rhan fwyaf ohonyn nhw, ac mae ganddyn nhw egwyddor nobl a heddychlon. Cyhoeddodd Chris Cox, arweinydd y feiciwyr, ddyddiau'n ôl na fyddai fo'n disgwyl problemau ond fydden nhw'n barod i ffurfio "wal o gig" os bydd angen er mwyn amddiffyn yr arlywydd newydd a'i gefnogwyr. Ewch amdani!

Wednesday, January 18, 2017

cael digon

Ces i ddigon. Unwaith eto argraffodd Yomiuri y bore 'ma erthygl a gafwyd yn uniongyrchol gan y prif gyfryngau America ynglŷn â'r arolwg diweddaraf am boblogaeth Mr. Trump. Wrth gwrs bod o wedi cael ei drin er mwyn argyhoeddi'r bobl ansicr pa mor annheilwng ydy Mr. Trump ar gyfer y swydd. Doeddwn i ddim yn disgwyl i Yomiuri newid eu polisi oherwydd fy llythyr, ond ces i ddigon. Ddarllenaf byth mohono fe. Mae yna un gwell, sef Sankei. Er bod nhw ddim yn berffaith, maen nhw'n ymddangos yn well na Yomiuri. Ces i fy synnu'n darllen rhai llythyr call gan y darllenwyr.

Tuesday, January 17, 2017

canmolwn y du

Da iawn, y Deyrnas Unedig am wrthod arwyddo'r datganiad sydd yn galw am "two state solution" a gyhoeddwyd gan gynhadledd Paris; trwy hynny atalion nhw'r cynhadledd i'w anfon at Genhedloedd Unedig. Yn gynt, gofynnodd Mr. Trump i'r DU amddiffyn Israel ar y llwyfan rhyngwladol nes iddo gychwyn yn swyddogol. Cyflawni a wnaethon nhw. Roedd yn gam pwysig. 

Monday, January 16, 2017

yfory

Aeth 70 cynrychiolydd a mwy i Baris ddoe i gynnal cynhadledd "heddwch" yn Nwyrain Canol. Chyflawnwyd ddim byd. Dim ond condemnio Israel a chefnogi Palestiniaid a wnaethon nhw. Ymunodd Ffrainc â'r lleill sydd yn beirniadu cynllun Mr. Trump ynglŷn â Llysgenhadaeth America yn Israel. "Mae yfory'n edrych yn wahanol; mae yfory'n agos iawn," meddai prif weinidog Israel. Mae o'n iawn.

Saturday, January 14, 2017

mwyaf y bygwth

Doedd rhaid i Mahmoud Abbas beidio â chredu byddai Mr. Trump yn cyflawni ei addewid i symud llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Wedi'r cwbl, addawodd nifer o arlywyddion America'r un peth ond na feiddiodd neb. Wrth weld bod Mr. Trump yn bwrw ymlaen efo'i addewid, fodd bynnag, dechreuodd Abbas apelio at bob arweinydd amlwg yn y byd gan gynnwys Putin a'r Pab Francis wrth roi awgrym treisgar. Well iddo wybod anian Mr. Trump - mwyaf y bygwth, mwyaf penderfynol. Ac mae pob Americanwr gwerth ei halen tu ôl iddo fo.