Saturday, July 30, 2016

cawr dewr

Dw i'n gwirioni ar y fideo doniol hwn! Mae o'n disgrifio agwedd yr Ewropeaid (a llawer o bobl eraill dros y byd) tuag at Israel i'r dim. Truan o'r cawr dewr! Mae o'n cael ei gyhuddo yn lle cefnogaeth a diolch gan yr union bobl mae o'n ceisio eu hamddiffyn. Dylid cefnogi Israel cyn i'r diwedd trist ddigwydd fel yn y fideo. (Roedd gan y cawr wyneb trist.)

Friday, July 29, 2016

crochenydd

Dyma Batya, crochenydd a nyrs yn Itamar yng ngogledd Samaria, Israel. Yn wreiddiol o America, mae hi a'i theulu yn byw yn y dref fach honno efo'r mil eraill. Mae hi'n cael ysbrydoliaeth gan yr amgylchoedd wrth greu ei chrochenwaith hardd. Er bod yr Iddewon yno'n cael eu hymosod gan y Palestiniaid yn aml, maen nhw'n benderfynol o fyw ar dir eu tadau er mwyn cryfhau presenoldeb Iddewig ym mhob cwr o Israel. Lev Haolam sydd yn prynu ei chrochenwaith dros y cwsmeriaid rhyngwladol. Gobeithio y bydda i'n derbyn un o'i gwaith mewn pecyn un diwrnod.

Thursday, July 28, 2016

le marche

Postiodd fy merch y llun yma o Loreto. Mae hi'n dal i fwynhau ymweld â Marche efo ei ffrindiau lleol. Symudodd hi i dŷ ffrind sydd yn hoff iawn o foch cwta yn Ancona. Maen nhw'n cael amser braf chwarae efo'i hanifeiliaid anwes. Cafodd hi ginio efo ffrind arall a'i rhieni sydd ddim yn siarad Saesneg. Dwedodd hi ei bod hi'n braf "gorfod" siarad Eidaleg efo nhw. (Dydy hi ddim yn medru ei siarad hi'n dda.) Braf wir, roeddwn i'n bob amser mynnu siarad Eidaleg efo'r Eidalwyr sydd yn medru Saesneg pan oeddwn i yno.

Wednesday, July 27, 2016

bambŵ

Dim ond ychydig o fambŵ a blannodd gŵr fy merch hynaf yn eu gardd. Maen nhw'n tyfu'n wyllt dros flynyddoedd ac yn llenwi'r ardd yn gyfan gwbl bellach yn ymestyn i'r ardd nesaf drwy'r ffens. Maen nhw'n braf gweld coedwig fambŵ yn y ffilm, Totoro, ond ddim i'r cwpl sydd gan ardd fach. O'r diwedd penderfynodd fy mab yng-nghyfraith dorri rhai ohonyn nhw.

Tuesday, July 26, 2016

ar y traeth

Mae fy merch yn mwynhau ei gwyliau yn yr Eidal efo'r un teulu roedd hi'n aros efo nhw tair blynedd yn ôl. Gaeaf yr oedd. Mae'r ardal yn edrych yn hollol wahanol yn yr haf - mae'r caeau blodau haul, gwinllannoedd a llwyni olewydd yn disgleirio yn yr haul llachar. Mae gan y bobl ddwy awr o hoe yn ystod y dydd. Gan fod y teulu'n byw agos at y môr, mae'r rhieni'n ymlacio ar y traeth wrth gael cinio.

Sunday, July 24, 2016

paratoi at y gaeaf

Mae'r tymheredd yn cadw o gwmpas 99F/37C bob dydd. Mae'n amser i baratoi at y gaeaf! Rentodd y gŵr beiriant, a dyma fo a'n mab ifancaf ni wrthi'n hollti am oriau'r coed mae o wedi casglu. Bydd rhaid gweithio mwy heddiw. Yna, byddwn ni'n barod am y gaeaf. Roedd y gŵr a'r mab hynaf yn arfer hollti coed efo bwyelli flynyddoedd yn ôl!

Saturday, July 23, 2016

rhufain

Mae fy merch arall newydd gyrraedd yr Eidal. Awr a hanner wedi gadael maes awyr Tokyo, roedd rhaid i'r awyren droi'n ôl oherwydd problem injan. Ail-gychwynnodd pawb ar awyren arall ar ôl 8 awr, stopio yn Istanbwl a chyrraedd yn Rhufain yn ddiogel. Rhaid ei bod hi wedi cyrraedd tŷ ei ffrind yn Marche erbyn hyn. Mae hi ar ei gwyliau am dair wythnos yn treulio amser efo ei ffrindiau Eidalaidd, a hefyd teithio efo'i chwaer o gwmpas yr Eidal a Ffrainc.