Thursday, March 21, 2019

er cof am kurt

Dw i a'r gŵr newydd glywed buodd Kurt, ein hoff handyman ni, farw'n sydyn dri diwrnod yn ôl o ganser pancreatig. 55 oed oedd. Roedd o'n fedrus dros ben yn ei faes, ac wedi gweithio droston ni dros ddegawd yn cadw ein tŷ ni mewn siâp. Dim ond mis yn ôl gosododd o deils yn yr ystafell ymolchi, ac roedd o'n bwriadu adeiladu dec cefn newydd i ni yn y gwanwyn. Roedd ganddo olwg a steil siarad garw braidd, ond yn bob amser meddwl am fudd ei gwsmeriaid. Dwedodd o'r blaen fod o'n credu yn Iesu Grist. Mae o'n gorffwys mewn heddwch yr Arglwydd bellach. 

Wednesday, March 20, 2019

purim

Bydd Gŵyl Purim yn cychwyn ar fachlud yr haul heddiw, ac yn para am ddiwrnod. 

"Os byddi'n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i'r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daethost i'r frenhiniaeth?" Esther 4:14

Purim Hapus!

Tuesday, March 19, 2019

swper gyda'i gilydd

Ers i fy merch yn Tokyo ddechrau swydd newydd gydag oriau cyfleus, mae hi a'i chwaer, sydd yn rhannu fflat, yn cael swper gyda'i gilydd unwaith yr wythnos. Maen nhw'n mwyhau coginio a bwyta wrth weld yr olygfa ogoneddus fel hon. Cenfigennus ydw i!

Monday, March 18, 2019

distawrwydd byddarol

Wrth gwrs mai erchyll oedd beth ddigwyddodd yn Seland Newydd yn ddiweddar. Y peth rhyfedd, fodd bynnag, ydy bod y prif gyfryngau'n anwybyddu'r cyflafanau mwy erchyll yn erbyn y Cristnogion sydd yn digwydd bob amser drwy'r byd. Yn ddiweddar, dim ond mewn tair wythnos, er enghraifft, llofruddiodd Jihadyddion Fulani 120 o Gristnogion yn Nigeria wrth losgi 140 o dai. Dim ond blaen y mynydd iâ ydy hyn. Eto i gyd, mae distawrwydd y prif gyfryngau'n fyddarol tu hwnt. Pam? Darllenwch yr erthygl yma. Dw i'n cytuno â fo'n llwyr.

Saturday, March 16, 2019

y logiau olaf

Mae braidd yn oer; efallai mai hwn ydy'r oerfel olaf cyn y gwanwyn. Dan ni'n llosgi'r logiau olaf. Roedd gynnon ni lawer mwy nag arfer y gaeaf yma, ond maen nhw i gyd wedi mynd ar wahân i'r rhai dylai bara am ddiwrnod arall. Mae'n bob amser tipyn yn drist pan fydda i'n gweld ein stôf logiau ni'n oeri ar ddiwedd y tymor. Tan y tro nesaf felly. 

Friday, March 15, 2019

te wedi'i rostio

Wedi clywed cymaint am de wedi'i rostio gan fy merch yn Japan, roedd syched arna i amdano fo. Archebais rai ar lein, ac mae o newydd gyrraedd. Dyma hwylio te ar yr unwaith. Mae o'n hynod o flasus, llawer mwy na the gwyrdd yn fy marn i. Mae yna chwech o becynnau yn y blwch. Byddan nhw'n para am sbel.

Shabbat Shalom

Thursday, March 14, 2019

tatws melys

Dw i'n gwirioni ar datws melys. Maen nhw'n flasus heb sôn am ba mor faethlon maen nhw. Yn ddiweddar, bydda i'n cymysgu rhai wedi'i stwnsio gyda fy uwd i frecwast. Ynghyd â phrŵns a llefrith soi, mae tatws melys yn rhoi blas melys naturiol iddo fo. Dw i'n edrych ymlaen at fy mrecwast bob dydd!