Monday, April 6, 2020

bod yn greadiol

Wedi i'r gampfa wedi cau, roedd y gŵr yn defnyddio'r offer mewn maes chwarae er mwyn gwneud ymarfer tynnu i fyny. Bellach mae'r meysydd chwarae wedi cau hefyd. Dyma fo'n penderfynu creu bar tynnu i fyny yn yr iard. Doedd ganddo ddim syniad sut, ond mae popeth ar gael ar YouTube. Ar ôl gwylio sawl fideo, roedd wrthi ddoe. Yn anffodus, roedd y bambŵ a gafodd gan ei ffrind yn rhy denau; mae o'n mynd i ofyn am un mwy heddiw.

Saturday, April 4, 2020

technoleg fodern

Wrth anogaeth i aros gartref barhau, dw i'n gweld pa mor gyfleus ydy technoleg fodern. Mae'r mab yn astudio cyrsiau'r coleg ar lein ers wythnos; dw i a'r teulu'n cynnal gwasanaeth boreol ddydd Sul wrth wrando ar bodlediad ein gweinidog; mae prydau o fwyd ar gael i archebu, ac yn y blaen.

Friday, April 3, 2020

gwarcheidwad

Gwibdaith arall i Walmart - Roedd yna sawl newid; caewyd un o'r ddau ddrws, ac roedd llwybr cul i'r mynediad fel y cwsmeriaid yn mynd i mewn un ar y tro. Roedd arwyddion yn dweud am gadw draw oddi wrth y lleill, a phrynu ond un paced o rhai bwydydd. Wrth gwrs bod yna staff ym mhob man yn diheintio popeth. Y peth gorau i weld oedd gwarcheidwad papurau toiled! Roedd o'n rhoi un pecyn i un cwsmer ar y tro, a doedd neb yn cael mwy nag un. Dwyieithog oedd hyd yn oed. Dylai Walmart fod wedi gwneud hyn gynt i atal prinder.

Wednesday, April 1, 2020

mewn pryd

Cafodd fy nwy ferch yn Japan wyliau bendigedig yn Shuzenji, nid nepell o Tokyo yr wythnos diwethaf, wrth gymryd gofal yn erbyn Coronafeirws fel pawb arall. Roedd popeth mor ddiddorol a swynol i fy merch ifancaf a oedd newydd symud i Japan. Dyma nhw'n mwynhau bath troed, wedi blino'n lân yn cerdded o gwmpas. Y diwrnod wedi iddyn nhw fynd adref, cyhoeddodd Llywodraethwr Tokyo ganllaw newydd sydd yn gofyn i'r trigolion beidio â mynd allan os nad oes angen!

Tuesday, March 31, 2020

paentiad newydd

Dydy canllaw'r llywodraeth i bawb aros cartref cymaint â phosib ddim yn effeithio ar waith creadigol fy merch hynaf. Mae hi'n paentio Sukeroku (cymeriad Kabuki) ar hyn o bryd. Ebizo ydy'r model unwaith eto.

Saturday, March 28, 2020

goleuni

Mae Missy, ffrind da i fy merch yn Japan newydd gyhoeddi cân hardd a gyfansoddodd yn seiliedig ar Twinkle Twinkle Little Star. Fy merch a sgrifennodd y geiriau. Mwynhewch!

Friday, March 27, 2020

glanhau'r awyr

Dw i newydd ddechrau defnyddio diffuswr unwaith bob dydd i lanhau'r awyr, yn ôl cyngor fy merch hynaf. Mae'n syniad da yn enwedig yr adeg hon. Mae'r tŷ'n arogli'n lân. Dw i'n bwriadu parhau'r arfer, Coronafeirws neu beidio.