Monday, May 4, 2015

y plas

Sgrifennodd fy merch am ei siwrnai i Pemberley o'r diwedd wrth roi lluniau hyfryd. Mae un ohonyn nhw'n dangos y plas oddi ar y lle cafodd Elizabeth Bennet ei chip cyntaf ohono fo pan ymwelodd hi â fo efo ei hewythr a'i modryb yn y fersiwn ffilm BBC. Dw i'n amau ydy hi wedi gwneud hyn yn fwriadol er mwyn gwneud ei theulu sgrechian.

Sunday, May 3, 2015

pemberley

"Dw i'n mynd i ymweld â Pemberley efo ffrindiau yfory," dwedodd fy merch yn ddidaro nos Wener. (Gweiddodd ei chwaer efo cenfigen.) Gyrrodd hi neges sydyn neithiwr yn dweud ei bod hi wedi blino ar ôl diwrnod hir fel byddai'n mynd i'r gwely yn gynnar. Na yrrodd hi luniau eto. Bydd hi'n mynd i Gernyw yfory efo'r un ffrindiau. Mae hi wedi cael ei difetha'n llwyr. 

Saturday, May 2, 2015

llyfr awdio novecento

Rhaid bod y nofel wedi rhoi effaith enfawr ar y bobl ers iddi gael ei chyhoeddi. Mae yna gynifer o ddarlleniadau, perfformiadau ar y llwyfan proffesiynol ac amaturaidd ohoni hi heb sôn am y ffilm a welais. Un o'r darlleniadau ydy hwn gan Antonio Randazzo. Dw i'n gwrando ar yr olygfa ornest biano ers ddoe. Mae o'n dda iawn. Dw i'n deall y stori'n well. Mae hyd yn oed sain effaith gan gynnwys perfformiadau piano gan y cymeriadau. Mae yna ddwsinau o eiriau anghyfarwydd roedd rhaid i mi eu gwirio. Efallai mai hyn ydy modd effeithiol i ddysgu ieithoedd wedi'r cwbl!

Friday, May 1, 2015

diwedd gwell

Dw i'n dal i feddwl am y nofel a'r ffilm. Wedi siarad amdanyn nhw efo'r teulu a sgrifennu yn fy mlog ddoe, fodd bynnag, dw i'n teimlo'n well. Pan ddwedais wrth fy merch yn Abertawe fy mod i wedi cael gwers yn Eidaleg drwy'r profiad torcalonnus hwnnw, atebodd hi fyddai'n fodd effeithiol o ddysgu ieithoedd! 

O ran diwedd y stori - ddylai'r prif gymeriad ddim bod wedi ceisio disgyn y llong yn Efrog Newydd. Doedd ryfedd ei fod o wedi cael ei lethu gan olwg y ddinas. Dylai fo fod wedi dewis porthladd llai. Yna, gallai fo fod wedi llwyddo i fyw bywyd newydd. Na fyddai hyn fod wedi gwneud stori ddramatig, wrth gwrs.

Thursday, April 30, 2015

novecento

Prynais y llyfr ail-law hwn yn Fenis ddwy flynedd yn ôl ond ei ffeind yn dipyn o her fel fy mod i wedi rhoi'r gorau iddo. Dechreuais ail-afael ynddo'n ddiweddar. Mae Eidaleg Alessandro Baricco'n hynod o galed i mi (does dim fersiwn Saesneg i fy helpu gwaetha'r modd) ond ar ôl dal ati am sbel, ces i fy nghyfareddu gan y stori unigryw hon. Yna ffeindiais ffilm yn seiliedig arni hi o'r enw "the Legend of 1900." Gwelais y fideo. "Trist" ydy'r gair. Dw i'n hoffi ffilmiau efo diwedd hapus, ond llenwodd y ffilm fy nghalon efo tristwch ofnadwy. Yr unig fodd i ysgafnhau'r galon ydy dweud wrth bobl eraill amdani. Mantais oedd bod hi'n fy ysgogi i adolygu fy Eidaleg (yn enwedig berfau passato remoto) a dw i'n deall y llyfr yn well bellach.

Tuesday, April 28, 2015

iris cyntaf

Tiwlipau, asalea, Lili'r Dyffryn, a rŵan fe flodeuodd ein hiris cyntaf. Roeddwn i wrthi'n chwynnu'r gwely blodau er gwaethaf yr alergedd. A dyma weld efo pleser y blodyn cyntaf y bydd yn cael ei dilyn gan ddwsinau eraill. Maen nhw'n ddiogel gan eu bod yn yr ardd gefn, annhebyg i'r tiwlipau truan a oedd o flaen y tŷ. 

Monday, April 27, 2015

prom 2015

Cynhaliwyd Prom yn yr ysgol uwchradd leol ddydd Sadwrn. Roedd pwysau trwm ar y disgyblion amser maith yn ôl i gael hyd i date ar gyfer yr achlysur hwnnw (ar wahân i rai oedd gan rywun yn barod wrth gwrs.) Y tuedd diweddar ydy mynd efo ffrindiau menywaidd da, a dyna beth mae fy merch wedi ei wneud unwaith eto. Sioe ffasiwn i'r merched ydy Prom yn y bôn. Yn ôl fy merch, roedd yna dipyn o'r merched yn gwisgo ffrogiau mawr glas fel gwisgwyd gan Cinderella! Costiodd un ffrog $600 hyd yn oed. ($20 oedd ffrog fy merch. Gweler y llun.)