Friday, December 9, 2016

dewis sydd yn eu gwilltio

Cafodd un o Oklahoma ei ddewis ar gyfer y cabinet newydd, sef  y Twrnai Cyffredinol Scotto Pruitt fel pennaeth Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd. Mae'r dewis yn gwylltio'r rhyddfrydwyr unwaith yn rhagor oherwydd ei farn ar y theori newid hinsawdd, ei gefnogaeth i'r diwydiant glo a mwy. A dweud y gwir, mae pob dewis gan Mr. Trump ynghyd â'i bolisïau i gyd yn gwylltio'r rhyddfrydwyr. Maen nhw, ar y llaw arall, yn llawenhau'r mwyafrif distaw sydd yn niferus iawn. (Gweler y lliw coch ar y map.)

Thursday, December 8, 2016

bendithiaf y rhai sy'n dy fenditio

Mae Mr. Trump yn cefnogi Israel cant y cant, yn annhebyg i'r llywodraeth gyfredol America. Dyma gasgliad o'i farn ynglŷn y pwnc. Mae o fel awyr ffres yn y byd gwleidyddiaeth. Cawn ni berthynas gwirioneddol o gryf efo'r unig wlad ddemocratig yn Nwyrain Canol dan y llywodraeth newydd. Cawn sicrhau bendith Duw ar America drwy fendithio Israel.

Wednesday, December 7, 2016

pearl harbor a gobaith

Mae arna i gywilydd fel un o Japan o lywodraeth Japan yr adeg honno am yr hyn a wnaeth yn erbyn America 75 mlynedd yn ôl. Dw i'n ddiolchgar felly fy mod i'n cael byw yn America efo'r teulu, yn ddiogel a hapus ers dros chwarter canrif. Edrycha' i ymlaen at weld y genedl fawr hon a oedd yn prysur waethygu'n ddiweddar yn cael ei mawredd yn ôl dan yr arweinydd newydd, ac yn fod yn fendith i'r gweddill o'r byd.

Tuesday, December 6, 2016

llythyr nadolig

Mae amser i anfon llythyr Nadolig at y teulu a ffrindiau wedi dod. Y gŵr sydd yn sgrifennu fersiwn Saesneg, a fi sydd yn sgrifennu'n Japaneg. Roedden ni'n arfer argraffu llun mawr ohono ni ar y llythyr, ond wrth i'r plant daenu dros y byd, mae'n anodd cadw'r traddodiad. A dyma'r canlyniad. Bydd rhaid ychwanegu mwy o luniau yn y dyfodol. 

Monday, December 5, 2016

na

Dw i ddim yn gwybod yn ddigon er mwyn mynegi fy marn ynghyn â chanlyniad y refferendwm yn yr Eidal. Un peth dw i'n sicr, fodd bynnag, ydy bod o'n ganlyniad da dros bobl yr Eidal, oherwydd bod Barak Hussein Obama wedi bod yn cefnogi'n daer yr ochr "Ie." Rhaid canmol Mr. Renzi am gadw at ei air ac ymddiswyddo ar unwaith heb ofyn am ailgyfrif.

Saturday, December 3, 2016

galwad ffôn

Dydy beirniadaeth y rhyddfrydwyr ddim yn poeni Donald Trump; mae o'n bwrw ymlaen ar ei egwyddor. Galwodd Prif Weinidog Taiwan Mr. Trump ddoe i'w longyfarch ar ei fuddugoliaeth. Atebodd. A dyma iddo greu hanes - siaradodd Arlywydd America a Phrif Weinidog Taiwan am y tro cyntaf ers 1979 pan drodd America gysylltiad â Taiwan er mwyn plesio Tsieina. Mae Tsieina'n gandryll. Dydy Mr. Trump ddim yn poeni.

Friday, December 2, 2016

brodio

Mae gen i farclod glas tywyll syml. Ces i syniad i frodio arni hi, a dyma brynu edau brodwaith gwyn, a dechrau gweithio. Y canlyniad - Seren Dafydd ynghyd â gair Hebraeg dani hi sydd yn dweud hatikvah - y gobaith.