Friday, May 25, 2018

tŷ bach perffaith

Camais allan o'r drws blaen i fynd am dro'r bore 'ma. Gwelais gath y cymydog wrthi'n defnyddio ein hiard ni fel tŷ bach. Mae'n amlwg bod hyn yn mynd ymlaen am sbel yn ôl y dystiolaeth a adawyd yn yr iard. Wedi meddwl, mae'r rhan o'r iard honno'n edrych yr union fel litter box mawr! Googlais a ffeindio bod cathod yn casáu croen ffrwythau sitrws a gwaddodion coffi. Dyma wasgaru croen lemwn ac oren. Dw i'n mynd i gasglu gwaddodion coffi.

Thursday, May 24, 2018

olew ydy'r ateb

Mae'n gweithio! Dyma'r unig fodd effeithio i atal gwiwerod rhag dringo polyn bwydydd adar. Roeddwn i'n digwydd gweld gwiwer wrthi. Ceisiodd dair gwaith a methu bob tro'r union fel yn y fideo! Roedd o'n edrych pe bai o'n methu credu ei fod o'n methu dringo'r polyn. Aeth o i'r rheilen wedyn i bwdu fel gwelir yn y llun, neu i gysur ei hunan-barch efallai, druan ohono fo!

Wednesday, May 23, 2018

baner fach werthfawr

O'r diwedd, ffeindiais y faner fach Israel a oedd ar goll am gyfnod hir. Cawson ni hi gan Igal Fisher, aelod o Gerddorfa Symffoni Israel flynyddoedd yn ôl. Roedd fy ngŵr yn gweithio fel optometrydd mewn siop adrannol fawr yn Osaka pan oedden ni'n byw yn Japan. Daeth Igal i'r siop wedi perfformio yn yr ardal, a dyma fy ngŵr ei wahodd i swper yn sydyn yn ein tŷ ni yn Kobe. Cawson ni amser gwych er nad oedd gen i ddigon o fwyd i gynnig iddo fo ar fyr rybudd! Dw i'n hynod o falch ffeindio'r faner. 

Tuesday, May 22, 2018

y celf buddsodiadau

Dw i newydd orffen the Art of the Deal gan Donald Trump. (Dywedir bod Kim Jong-un yn newid cyfeiriad ei bolisi wedi darllen y llyfr hwn!) Roedd yn hynod o ddiddorol er nad ydw i'n gyfarwydd â'r byd busnes o gwbl. Cewch chi weld sut mae o wedi taclo heriau, ennill brwydrau busnes, a llwyddo i fod yn filiwnydd. Mae o wedi dysgu sut i ddelio amrywiaeth o bobl tra ei fod o'n ffyddlon wrth eu ffrindiau. Does ryfedd ei fod o wedi cyflawni cymaint fel Arlywydd America mewn amser byr; mae o'n hollol addas arwain y wlad fawr hon. Mae'r llyfr yn llawn o gynghorion doeth ac ymarferol hefyd. "Ffeindiais fod gen i ddawn i orchfygu rhwystrau a chymell pobl dda i wneud eu gorau. Dw i wedi gwneud hyn ar fy nghyfer hyd yma. Her nesaf bydd defnyddio'r ddawn hon ar gyfer y bobl eraill," meddai. A dyna'r union beth mae o'n ei wneud rŵan.

Monday, May 21, 2018

diwedd y siwrnai

Daeth fy merch a'i gŵr adref yn hwyr neithiwr wedi cael amser bythgofiadwy yn Israel. Cawson nhw eu gwahodd i ginio Shavuot gan ffrind newydd o Shtula a'i theulu yn Jerwsalem nos Sadwrn. Cawson nhw amser anhygoel o dda efo'r bobl mor groesawgar a chynnes. Roedd y bwyd yn flasus dros ben hefyd. Dwedodd fy merch ei bod hi wedi bwyta nes iddi bron â byrstio. Yna, aeth gŵr ei ffrind â'r cwpl cenhedlig i faes awyr Ben Gurion am 3 o'r gloch yn y bore wedyn. Roedd yn siwrnai fendigedig a fendithiwyd gan Un sydd yn ffynhonnell pob bendith. 

Clywais fod y murluniau yn Shtula wedi troi'n lle poblogaidd i dwristiaid Israel yn barod!

Saturday, May 19, 2018

shavuot

Bydd Gŵyl Shavuot yn cychwyn heno, 50 diwrnod ar ôl Passover, ac yn para tan nos dydd Llun. Dathlir yr hanes Torah a roddwyd gan Dduw i Israel ar draed Mynydd Sinai. Dim cyd-ddigwyddiad bod Cristnogion yn dathlu Pentecost yr adeg hon i gofio geni cymuned Meseia. 

Friday, May 18, 2018

yn ôl i shtulaAeth fy merch yn ôl i Shtula, efo'i gŵr y tro hwn. Gwelodd o'r murlun a greodd ei wraig a'r murluniau eraill. Roedd rhai trigolion yna i'w croesawu nhw. Mae o'n sefyll o flaen y wal lle cafodd y milwr ei gipio a'i ladd gan Hezbolla yn 2006. Cafodd 121 o bobl Israel eu lladd ynglŷn â phobl Libanus yr adeg honno.