Tuesday, May 21, 2019

te pot

Ces i 20 doler yn anrheg gan un o fy mhlant. Mae'n bob tro anodd i mi ddewis beth i'w brynu. Efallai mwg coffi arall? Na, mae gen i fwy na digon yn y cwpwrdd. Yn y diwedd, penderfynais brynu te pot Japaneaidd gan fy mod i'n yfed te wedi'i rostio bob dydd yn ddiweddar. (Dw i'n defnyddio cwpan mesur rŵan.) Edrych ymlaen!

Monday, May 20, 2019

hael


Dyma fo, y murlun diweddaraf fy merch. Bountiful ydy'r teitl. Mae hi eisiau iddo ysbrydoli pawb i fwyta'n iach, (ar wal tŷ bwyta mae'r murlun) wrth gofio bod bwyd iach yn gwella nifer o afiechydon.

Saturday, May 18, 2019

pam wir

Pam na ydych chi'n cefnogi Israel? Mae yna gynifer o resymau, fel esbonnir gan Stephen Harper, cyn prif weinidog Canada. Maen nhw i gyd yn gwneud synnwyr.

Friday, May 17, 2019

anrheg wych

Wedi cael dec cefn newydd, doeddwn i ddim eisiau ail-osod bwydwr aderyn rhag i'r adar wneud llanast arno fo. Roeddwn i'n teimlo tipyn yn drist wrth eu clywed nhw'n ofyn am fwyd (dw i'n meddwl!) Dyma'r gŵr brynu bwydwr newydd sydd yn hongian o'r rheilen yn anrheg Sul y Mamau i mi! Daeth Cardinal bum munud yn ddiweddarach. Mae o a'i wraig yn mynychu'r bwydwr drwy'r ddydd bellach. Fedra'r gwiwerod ddim dwyn yr hadau oddi wrth y bwydwr hwnnw chwaith. 

Thursday, May 16, 2019

ar ei phengliniau

Mae fy merch hynaf wrthi'n creu murlun yn Virginia tra bod y glaw'n bygwth difetha'r paent o bryd i'w gilydd. Rhaid iddi weithio ar ei phengliniau'n hir hefyd. Mae angen clustog arni hi, un tebyg a ddefnyddiwyd gan Mrs. Elton wrth iddi gasglu mefus yng ngardd Mr. Knightley.

Tuesday, May 14, 2019

graddio

Graddiodd fy merch arall o College of the Ozarks ddydd Sul. Es i a'r rhan o'r teulu i ddathlu'r achlysur arbennig. Yn annhebyg i rai prifysgolion eraill, dylai'r myfyrwyr yno ymdrechu yn ofnadwy o galed yn astudio tra bod nhw'n gweithio ar y campws. Wedi goroesi'r bywyd caled, cyflawnodd fy merch ynghyd â rhyw 300 eraill gamp enfawr. Mae hi eisiau gweithio yn y diwydiant ffilm Gristnogol yn y dyfodol. (y llun: fy merch a'i nai)

Saturday, May 11, 2019

gŵyl murlun arall

Cynhalir gŵyl murlun yn Virginia Beach o heddiw ymlaen am ddeg diwrnod. Bydd deg artist yn creu murluniau ar lefydd gwahanol drwy'r ddinas. Bydd fy merch yn paentio wal Esoteric, tŷ bwyta lleol.