Wednesday, May 4, 2016

coffi gwych

Doeddwn i ddim yn gwybod bod yn hollol bosib paratoi paned o goffi gwych heb declyn arbennig - tywalltwch dŵr poeth ar ben coffi mewn pot o unrhyw fath; arhoswch am funudau; tywalltwch yr hylif mewn cwpan drwy hidlydd. Dyna i gyd. Peidiwch ag yfed y gwaddod ar waelod y cwpan; golchwch yr wyneb efo fo ar gyfer croen llyfn. 

Tuesday, May 3, 2016

y moment

Mae yna foment perffaith weithiau. Bydd o'n cael ei golli os na weithredwch chi ar unwaith. Fe welais un - yr olwg hon pan roddais gip tu allan o'r ffenestr y bore 'ma. Dyma gael gafael yn fy iPhone a mynd allan i dynnu llun ohono fo. Roeddwn i'n gwybod byddai fo'n diflannu'n fuan - moment hudol. Mae popeth wedi newid dan heulwen bellach. Dw i'n falch fy mod i wedi gweithredu.

Monday, May 2, 2016

i swper

Roedd yn saig hynod o flasus - cyw, reis, llysiau a wnaed yn yr un badell. Roedd blas lemon yn arbennig o dda. Roedd y teulu wrth ei fodd. A dweud y gwir, does dim sôn am y llysiau (nionyn, garlleg, pupur coch, pys) yn y rysáit, ond roeddwn i'n siŵr bydden nhw'n dda efo'r cyw. Oedden! Y peth gorau oedd bod popeth wedi cael ei goginio yn yr un badell.

Sunday, May 1, 2016

bedydd

Cafodd tair eu bedyddio yn ein heglwys ni heddiw - un ferch ifanc a dwy ddynes ganol oed. Wedi clywed tystiolaethau sydyn diffuant ganddyn nhw, aeth pawb tu allan i fod yn bresennol yn y ddefod bwysig i'r Cristnogion, a rhannu eu llawenydd. Roedd yn syml a hardd dan heulwen lachar. Cafodd y cafn buwch hyd yn oed wisg ffansi ar gyfer yr achlysur arbennig.

Saturday, April 30, 2016

cacen afal gan peiriant bara

Doeddwn i erioed wedi defnyddio'n peiriant bara ni ond i wneud bara burum tan yn ddiweddar. Roeddwn i'n gwybod fod o'n medru gwneud pethau eraill ond doeddwn i ddim eisiau trafferthu. Penderfynais grasu bara zucchini ddyddiau'n ôl fodd bynnag, ac roedd o'n flasus iawn a hynod o syml heb gynhesu'r tŷ yn y tywydd cynnes. Heddiw fe wnes i gacen afal. Mae o'n dda iawn hefyd. Dw i eisiau gwneud jam yn y peiriant gwych y tro nesaf. (Mae o'n medru gwneud llawer o bethau a dweud y gwir!)

Friday, April 29, 2016

y dillad golch enwocaf yn y byd

Postiwyd y dillad golch enwocaf yn y byd unwaith eto, gan BluOscar, yn y nos y tro hwn. Tynnais innau lun ohonyn nhw dair blynedd yn ôl. (Gweler y chwith.) A dweud y gwir, roedden nhw'n chwifio mor urddasol fel na fedrwn i beidio. Rhaid bod y trigolion yno'n ofalus beth i hongian ar y lein gan fod pawb eisiau tynnu lluniau o'u dillad golch! Maen nhw'n eu gadael nhw yn ystod y nos, mae'n amlwg gyda llaw.

Thursday, April 28, 2016

llawdriniaeth cataract

Cafodd y gŵr lawdriniaeth gataract (llygad ar y tro.) Aeth popeth yn dda iawn, ac mae o'n medru gweld yn anhygoel o dda. A dweud y gwir, mae o'n medru gweld llawer gwell nag erioed; roedd ganddo fyopia drwg o'r blaen, ond cafodd lensys mewnol newydd sbon efo presgripsiwn delfrydol ar gais (athro optometreg ydy o.) Rŵan mae o'n medru darllen heb sbectol; dim ond sbectol efo presgripsiwn ysgafn ar gyfer golwg dros y pellter bydd angen. Mae'r dechnoleg wedi datblygu'n anhygoel hefyd. Cymerodd y llawdriniaeth ond deg munud yr un. Mae'n rhyfeddol beth sydd yn bosib gwneud.