Thursday, September 17, 2020

mwgwd arall

Cawson ni fwgwd Trump arall yn rhad ac am ddim gan y siop swyddogol ar lein. Dyma ei wisgo wrth siopa yn Walmart gyda'r gŵr. Cawson ni nifer o ganmoliaeth. Gofynnodd dyn lle prynon ni'r mygydau; mae o eisiau un hefyd!

Tuesday, September 15, 2020

bath mewn sudd tomato

Roedd Reuben, ci fy merch hynaf wrth ei fodd i weld ei feistres eto wedi iddi ddod adref o Indiana. (Roedd o'n aros gyda mam ei gŵr hi.) Dyma hi'n mynd â fo i'r cae cyfagos yn y cyfnos; welodd o gysgod anifail a mynd ato'n syth wrth feddwl mai cath oedd. (Mae o'n hoffi chwarae gyda chathod.) Cafodd o sioc ei fywyd fodd bynnag; drewgi, nid cath oedd. Roedd rhaid iddo gael bath mewn sudd tomato wedyn. Profwyd fod y driniaeth yn hynod o effeithiol.

Monday, September 14, 2020

mwgwd swyddogol

Mae mwgwd Trump a archebodd y gŵr drwy'r wefan swyddogol newydd gyrraedd. Gwnaed yn America ydy o, a gweddu'i het i'r dim. Mae'r gŵr yn awyddus ei wisgo yn Walmart yr wythnos 'ma.

Saturday, September 12, 2020

gorffen y murlun

Gorffennodd fy merch y murlun. Mae'n wych dros ben. Gobeithio y bydd yn sirioli’r ardal a bendithio’r trigolion. Mae fy merch yn hynod o ddiolchgar iddyn nhw, yn enwedig y pedwar dynes o Japan a baratôdd pecynnau cinio ddwywaith sydd yn llawn o'i hoff fwyd Japanaidd. 

Friday, September 11, 2020

diwrnod gwladgarwr

Gadewch inni ddal yn wyliadwrus. 
Gadewch inni fod yn ddiolchgar

Wednesday, September 9, 2020

cyfweliad teledu

Cafodd fy merch gyfweliad gan orsaf teledu leol ar hanner awr wedi chwech ar gyfer y newyddion boreol. Dyma fo. Ces i wybod nifer o bethau ynghylch y prosiect hwnnw. Bydd yn wych os bydd hyn yn arwain at gyfle iddi fynd i Takaoka, Japan, chwaer-ddinas i Fort Wayne.

Tuesday, September 8, 2020

bwrw ymlaen

Ar ôl storm sydyn a ataliodd y gwaith, ail gychwynnodd fy merch a'i gŵr baentio'r murlun. Does dim golwg y dihirod ond trigolion normal sydd yn dod atyn nhw'n aml i roi geiriau clên. Yn eu mysg oedd rhyw wragedd o Japan sydd yn byw yno ond yn dod o dref gyfagos i'r un a gafodd fy merch ei geni ynddi!