Friday, August 26, 2016

hanes gwin

Anrheg hyfryd yng nghês fy merch oedd gwin gwyn lleol. Anrheg gan y teulu roedd hi'n aros efo nhw ydy o a dweud y gwir. Mae'n flasus dros ben. Dydy fy merch ddim yn yfed llawer fel arfer ond roedd hi'n mwynhau ychydig o win i fynd efo swper bron bob nos yn Ffrainc. Dwedodd fod y teulu'n gorffen potel ar bob pryd o fwyd; mae hi'n credu taflir y gweddill os oes unrhyw win ar ôl (fel taflir te oer yn y DU!)

Thursday, August 25, 2016

dadbacio

Mae fy merch adref, ond am ddeuddydd. Wrth iddi dynnu allan pentwr o anrhegion o'i chês, adroddodd hi ran (fach) o hanes ei hantur yn Ffrainc a'r Eidal. Gobeithio y bydd ganddi ddigon o amser i orffen ei hadroddiad cyn gadael am Japan fore dydd Sadwrn. Yr anrhegion diddorol (a rhad ac am ddim) ydy'r pethau bach amrywiol a gasglodd hi wrth iddi weld la Tour de France. Taflwyd oddi ar geir y noddwyr at y bobl wrth ochr y ffyrdd hetiau, bagiau, fferins, papurau newydd, hyd yn oed cysgodlen ceir plygadwy a mwy.

Wednesday, August 24, 2016

adref heno

Mae fy merch yn dod adref heddiw. Mae hi yn yr awyren sydd yn nesáu at Chicago i fod yn fanwl. Treuliodd hi ddau fis yn Ffrainc wrth deithio yn yr Eidal efo'i chwaer. Clywais si ei bod hi wedi troi'n hollol Ffrengig. Dim ond deuddydd mae ganddi hi gartref fodd bynnag cyn cychwyn eto, i Japan. Bydd hi yno am ddeg mis. Galwodd fy merch hynaf ei chwaer yn deithiwr byd eang. Mae ei hystafell yn barod.

Tuesday, August 23, 2016

mawr yw'r arglwydd

Fy ffefryn arall ydy'r gân hon - Mawr yw'r Arglwydd gan Sarah Liberman. Mae ganddi lais hysgi, dwfn a nerthol; mae hi'n canmol yr Arglwydd yn y gân efo'i holl galon ac egni. Mae'r alaw'n hynod o bleserus hefyd. Dw i wrthi'n dysgu'r geiriau ar hyn o bryd. Braf bod yr Hebraeg ynghyd â'r trawslythreniad a'r cyfieithiad ar gael ar y sgrin!

Monday, August 22, 2016

diwedd y gemau

Mae'n dda gen i fod y gemau Olympaidd wedi gorffen yn ddiogel heb derfysgaeth. Gobeithio nad oedd neb wedi cael ei heintio gan y firysau ofnadwy yn yr ardal ac yn y garthffosiaeth. Daeth y tîm gymnasteg rythmig o Israel agos at ennill medal efydd, ond gorffen ar y 6ed. Da iawn iddyn nhw, fodd bynnag. Tokyo bydd nesaf. Bydd hi'n hollol wahanol yno, o lendid i ddiogelwch a safon popeth.

Saturday, August 20, 2016

lloches yw ein harglwydd

Dw i wrth fy modd efo'r gân honAdonai Machaseinu (Lloches yw ein Harglwydd) gan Gynghrair Iddewig Meseianaidd o Israel. Mae ganddi alaw hollol unigryw a gwahanol iawn i rai dw i'n eu cyfarwydd yn America. Mae'r geiriau'n syml ac eto nerthol. Dw i wrthi'n eu dysgu ers dyddiau, ac yn hapus medru canu efo pawb yn y fideo bellach. Dw i'n ceisio sgrifennu'r geiriau Hebraeg hefyd.

Friday, August 19, 2016

cyfweliad jane

Cafodd Jane o Jerwsalem ei chyfweld gan gwmni teledu Iseldiraidd ddau fis yn ôl. (Dangosir y cyfweliad ym mis Hydref.) Mae'n wych clywed hi'n siarad yn anhygoel o glir a dewr heb ofn er bod hi'n wynebu peryglon beunyddiol o ganlyniad iddi gefnogi Israel yn gyhoeddus. Mae hi'n dal yn Sweden i orffwys cyn iddi ddychwelyd i'w gwlad fabwysiedig.