Saturday, December 7, 2019

cerdyn llun

Ces i gerdyn Nadolig gan fy mab hynaf a'i deulu yn Texas. Cerdyn llun ydy o, a'r pedwerydd ers iddo briodi. Dyma ei osod ar yr oergell ynghyd y tri eraill. 

Friday, December 6, 2019

tocynnau kabuki

Mae fy merch hynaf yn mynd i Japan gyda'i gŵr y mis nesaf. Mae hi'n dwlu ar Ebizo, actor Kabuki, a newydd brynu tocynnau i weld un o'i sioeau yn Tokyo. Roedd yn gamp fawr oherwydd ei fod o'n hynod o boblogaidd. Bwciodd hyd yn oed seddau wrth y llwybr blodau (lle mae'r actorion yn cerdded arno fo yng nghanol y gynulleidfa.) Mae hi'n gyffro i gyd!

Thursday, December 5, 2019

goffi reiffl du

Dw i newydd danysgrifio i Goffi Reiffl Du. Cyn milwyr sydd yn berchen ar y cwmni, ac mae o'n cyflogi cyn milwyr hefyd sydd yn rhedeg popeth. Bydd rhai o'i elw'n mynd at les cyn milwyr eraill. Mae'r ffa coffi'n hynod o ffres - cân nhw eu rhostio chwap ar ôl iddo dderbyn archebion, a'u danfon at y cwsmeriaid. Dewisais ddwy fag o BB (Beyond Black.) Maen nhw'n gryf a blasus. Bydda i'n eu derbyn bob mis.

Wednesday, December 4, 2019

llythyr teulu

Mae amser gyrru llythyr teulu at ffrindiau wedi cyrraedd. Dw i a'r gŵr wrthi drwy'r dydd ddoe. Mae'n anodd cyfieithu o'r Saesneg i'r Japaneg; rhaid newid cyfan gwbl yn aml. Weithiau does dim geiriau Japaneg addas i fynegi syniadau Seisnig (ac i'r gwrthwyneb.) Rhaid i mi ymdrechu fodd bynnag heddiw, a cheisio gorffen popeth cyn gynted â phosib, neu na fyddan nhw'n cyrraedd Japan mewn pryd.

Tuesday, December 3, 2019

teithio a phaentio

Mae'n dangos bod mwyfwy o ardaloedd dros y byd yn cynnal gŵyl murlun. Mae rhai yn talu llawer i artistiaid i deithio a phaentio murluniau. Cyfuniad delfrydol i fy merch hynaf ydy hyn. Mae hi wedi rhoi cynnig i nifer ohonyn nhw gan gynnwys rhai yn Lloegr, Iwerddon, Awstralia, Canada. Gawn ni weld! Yn y cyfamser, mae hi wrthi'n paentio Ebizo (actor Kabuki adnabyddus.)

Monday, December 2, 2019

wedi corwynt

Gadawodd pawb ddoe wedi treulio amser teuluol braf. Mae'r gŵr wedi dal annwyd ein hwyres ni, fodd bynnag, a gorffwys yn ei wely'r bore 'ma. Dw i'n dal i daclo'r pentwr o ddillad golchi. O leiaf mae yna ddigon o fwyd ar ôl fel na fydd rhaid i mi goginio heddiw. 

Saturday, November 30, 2019

amser gyda'r teulu

Mae'r teulu wedi cyrraedd drwy’r glaw drwm ddoe i ddathlu Diwrnod Diolchgarwch (un dydd hwyrach na'r lleill.) Mae'r tŷ' dan ei sang. Er mwyn achub fy nghefn, wnes i ddim coginio twrci, ond prynu ieir ac asennau porc wedi'u rhostio. Daeth fy merch â phasteiod oddi wrth ginio teulu ei gŵr. Dim ond llysiau a goginiais. Roedd/mae gen i gymaint i'w wneud er gwaethaf popeth.