Wednesday, January 17, 2018

cwis cyntaf

Roedd llyfrau cwrs daearyddiaeth Beibl yn hwyr cyrraedd. Dw i newydd orffen y cwis ar lein cyntaf. Yn anffodus doedd y map ddim yn gweithio, a methais ateb pum cwestiwn allan o chwech. Ces i 50% ar y cyfan fodd bynnag sydd yn syndod mawr i mi. Mae'r llyfrau mor academaidd fel fy mod di'n cael hi'n anodd eu deall. Doeddwn i ddim yn disgwyl mwy na 10%. Gobeithio y bydda i'n gwella.

Tuesday, January 16, 2018

dydy neb yn medru ei stopio

Roedd hi'n 7F / -14C y bore 'ma. Es i am dro fel arfer fodd bynnag. Dw i'n credu'n siŵr mai'r bore oerach oedd o yn y gaeaf 'ma. Aeth y gŵr i gae saethu er gwaethaf yr oerfel. Bydd o'n aros am oriau wrth gynhesu ei hun yn y car o bryd i'w gilydd. Mae o'n hoffi'r oerfel fel na fydd neb arall yn ddigon gwallgof i fynd yno, ac felly cael yr holl le iddo i hun. Mae o'n mwynhau ei ymddeoliad.

Monday, January 15, 2018

brigau

Mae'r oerfel wedi dod yn ôl yn ffyrnig fel bod y llosgwr logiau wrthi'n galed. Dan ni wedi llosgi pentwr o logiau yn y mis diwethaf. Weithiau maen nhw'n cael eu llosgi i lawr bron dros nos, ac felly rhaid casglu digon o frigau er mwyn achub marwor yn y bore. Gwaith y plant oedd hynny o'r blaen, ond rŵan y gŵr sydd yn ei wneud. Dyma frigau a gasglodd yn dwt. (Mae ganddo waed A.)

Saturday, January 13, 2018

tŷ wag o newydd

Mae fy merch ifancaf newydd adael am y brifysgol yn Missouri wedi treulio mis o wyliau. Cafodd amser braf yn ymlacio, darlunio, gwnïo, gwau, ayyb. Rŵan mae tymor newydd a phrysur yn ei disgwyl. Tra oedd hi adref, daeth i wirioni ar Krav Maga a ddysgir gan Oren Mellul. Mae hi'n awyddus i ddal ati, a'i ddysgu i'w ffrind orau fel y byddan nhw'n medru ymarfer efo'i gilydd. Mae'r tŷ yn wag unwaith eto.

Friday, January 12, 2018

oer eto

Wedi hoe fach, mae'r tywydd oer wedi dod yn ôl. Gollyngodd y tymheredd o 59F(15C) i 15F(-9.5C) dros nos. Roeddwn i'n cadw'r tân bach yn y llosgwr logiau yn ystod yr hoe ar gyfer y tywydd oer disgwyliedig. Pan godais y bore 'ma, fodd bynnag, roedd y tân bron â marw, a dw i heb kindlings! Dyma ddechrau annog y marwor gwan i ail gychwyn. Cymerodd hanner awr, ond llwyddais. Mae'r tân yn llosgi'n braf bellach. Bydd y tywydd hwn yn para am wythnos arall o leiaf. 

Tuesday, January 9, 2018

dod adref yn jerwsalem

Mae Jane o Jerwsalem newydd ddychwelyd "adref" ym mhrif ddinas Israel wedi cael tair wythnos o wyliau yn Nenmarc efo'i theulu. Mae'n amlwg bod yr hoe fach wedi gwneud cymaint o les iddi. Mae hi'n benderfynol byth i fod yn llais ar gyfer Israel a'i fendithio. Bydd hi'n cael clywed Mr. Pence'n annerch Kunesset y mis yma wedi'r cwbl. 

Monday, January 8, 2018

coffi twrcaidd

Mae gen i chwant coffi Twrcaidd arna i heddiw a dyma chwilio am y modd gorau i'w wneud. Mae yna nifer o fideos ar You Tube, ac mae rhai'n mynd yn erbyn i'r lleill. Dewisais un gan ddynes Arabaidd. (Rhaid bod ei modd yn well.) Does gen i ddim sosban benodol, ac felly roedd rhaid i mi wneud y gorau a fedrwn i. Dyma fo! Blasus iawn!