Tuesday, August 14, 2018

ride along yn massachusetts

Dydy siwrnai fy merch ddim yn gyflawn heb Ride Along - cyfle i bobl gyffredin i fynd o gwmpas efo'r heddlu ar eu patrôl. A dyna a wnaeth hi neithiwr. Aeth o gwmpas efo Heddlu Lynn ar ôl gorffen ei gwaith am ddiwrnod ar ei murlun. Dw i'n hollol sicr mai hi ydy'r unig artist yno sydd gan gymaint o barch a chariad tuag at yr heddlu i wneud hyn.

Monday, August 13, 2018

llifogydd

Roedd llifogydd ofnadwy yn Boston lle mae fy merch yn paentio ei murlun. Cyrhaeddodd lefel y dŵr hyd at y cluniau. Ymunodd hi a'i gŵr â'r gwaith achub yn yr eglwys gyfagos. Gorfodwyd y murluniau stopio pan oedd y glaw'n drwm. Roedd hi'n medru bwrw ymlaen tipyn mwy serch hynny.

Saturday, August 11, 2018

pen-blwydd nyth wag

Pen-blwydd Nyth Wag ydy hi heddiw. Yr union flwyddyn yn ôl gadawodd fy mhlentyn ifancaf adref er mwyn mynychu prifysgol yn Missouri. Roedd yn cymryd rhyw wythnos i mi ddod yn gyfarwydd ar y cyfnod distaw, wedi magu chwe phlentyn. Mae arferion newydd wedi datblygu, fodd bynnag, a dw i'n mwynhau'r bywyd newydd. Croesawu'r plant adref o bryd i'w gilydd ydy un ohonyn nhw; mae'r ddau blentyn ifancaf adref rŵan yn ymlacio cyn cychwyn y tymor newydd yn y brifysgol.

Friday, August 10, 2018

munich

Cafodd fy merch yn yr Almaen brofiad annisgwyl. Wedi gadael ei ffrindiau yn y gorllewin, teithiodd hi ar y trên i ddychwelyd i'r fferm. Oherwydd newid yr amserlen, roedd rhaid iddi gymryd ffordd arall. Daeth y trên â hi i Munich, a phenderfynodd hi fynd ar wibdaith sydyn yno. Ac felly roedd hi'n medru ymweld â dinas enedigol ei thad ar ddamwain.

Thursday, August 9, 2018

dechrau murlun

Dechreuodd fy merch ei murlun gyda help ei gŵr. Mae o'n wir anferth. Does dim rhyfedd bod angen cerbyd lifft. Mae yna 30 o artistiaid yn creu murluniau ar draws y ddinas. Beyond Walls sydd yn noddi'r digwyddiad. Wrth baentio murlun, mae fy merch wedi cyfarfod amryw o bobl gan gynnwys yr artistiaid, yr heddlu lleol, aelodau'r eglwys gyfagos, gweithiwyr adeiladu a hyd yn oed y nifer o bobl ddigartref o gwmpas.

Wednesday, August 8, 2018

yn boston

Mae fy merch hynaf yn Boston y tro hwn i baentio murlun arall ynghyd â grŵp o artistiaid. Bydd o'n furlun mwyaf a greodd hi erioed. Bydd y murluniau eraill yn fawr hefyd fel yr artistiaid i gyd yn gorfod mynychu cwrs i ddysgu sut i drin a gyrru cerbyd lifft cyn cychwyn paentio! 

Tuesday, August 7, 2018

hanes rhyfeddol

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei hamser yn Almaen. Aeth i'r eglwys efo ei ffrindiau mewn tref orllewinol. Eglwys efengylaidd digwydd bod, a chanodd hi gân addoli gyfarwydd yn Saesneg ac Almaeneg. Rhan o'i hanes rhyfeddol ydy hyn - daeth fy merch ar draws y cwpl ifanc o'r Almaen hwnnw yn Tokyo fisoedd yn ôl ar ddamwain. Helpodd hi nhw drwy fod yn dywysydd preifat iddyn nhw'r diwrnod cyfan. Gwahoddon nhw hi i'w cartref yn yr Almaen os byddai ganddi gyfle. Dyma hi'n ymweld â nhw a mynd i'r eglwys efo nhw.