Sunday, January 25, 2015

S&S

Gorffennais ail-ddarllen Northanger Abbey (er mai gwrando ar y nofel drwy Librivox roeddwn i i fod yn benodol.) Rhaid cyfaddef nad ydy hi'n un o fy ffefrynnau. Dyma ail-gychwyn Sense and Sensibility. Tra fy mod i'n ddiolchgar i'r bobl sydd yn darllen llyfrau fel gwirfoddolwyr, byddai well gen i glywed acen Brydeinig ar gyfer nofelau gan Jane Austen. Ac felly dw i'n foddlon iawn dod o hyd i Karen Savage.

Saturday, January 24, 2015

o ddwy wlad

Mae gen i ddwy ferch sydd yn byw tramor ar hyn o bryd - un yn Honduras a'r llall yng Nghymru. Roedd un yn mynd i'r môr i fwynhau" snorkeling" yr wythnos 'ma tra oedd y llall yn crynu yn yr oerni Cymreig. Maen nhw'n gyrru lluniau a newyddion hollol wahanol! (A dweud y gwir, well gen i awyr llwyd Cymru er pa mor braf ydy'r môr glas yn yr heulwen gynnes yn Honduras.)

Friday, January 23, 2015

sgwrs eidaleg

Ces i gyfle i siarad Eidaleg am y tro cyntaf ers yr haf. Mae yna ychydig o ddisgyblion o dramor yn yr ysgol uwchradd leol, o'r Almaen a Brasil fel arfer. Y flwyddyn hon mae yna ferch o'r Eidal sydd yn mynd i wersi ddawnsio efo fy merch unwaith yr wythnos. Dw i wedi clywed llawer amdani hi, a neithiwr ces i gyfle i'w chyfarfod. Christina ydy ei henw hi ac mae hi'n dod o ogledd yr Eidal. Cawson ni sgwrs sydyn cyn y wers yn siarad am bethau amrywiol. Aeth hi i Florence a dringo cromen Brunelleschi efo'r ysgol fel gwibdaith addysgol! (A daeth i'r dref yma in Oklahoma i fynd i'r ysgol am flwyddyn!) Mae hi'n hapus yma ond colli pizza Eidalaidd.

Thursday, January 22, 2015

anrheg nadolig

Derbyniais i a'r gŵr anrheg Nadolig hynod o greadigol a gwych gan y plant i gyd; syniad fy merch hynaf oedd. Ces i a'r gŵr amlen yr un sydd yn cynnwys darnau o bapur sydd yn dweud pam maen nhw'n hoffi eu rhieni. Sgrifennodd bawb bedwar peth yr un a gofyn i ni ddarllen un neges bob dydd. Darllenais a'r gŵr yn uchel y negesau ar ôl swper fel y plant gartref yn medru eu clywed. (Doedden nhw ddim yn gwybod beth sgrifennodd y lleill.) Dan ni newydd orffen. Roedd rhai'n ddifrifol a rhai'n ddoniol. Cawson ni amser braf efo'n gilydd.

Wednesday, January 21, 2015

newyddion o abertawe

Dw i'n mwynhau'n fawr iawn clywed oddi wrth fy merch yn Abertawe drwy e-bost, Face Book a'i blog. Aeth i Fwmblws, i'r traeth i'r eglwys (mae yna Evangelical Free Church!) i farchnad leol; aeth o gwmpas ar "Cymru Coach" yn gweld y dref. Cafodd Stendhal's Syndrome oherwydd gormod o brydferthwch! Ddoe roedd y ddarlith gyntaf ar gyfer y myfyrwyr rhyngwladol cyn i'r tymor ddechrau mewn pythefnos. Mae yna 160 o Americanwyr gan gynnwys rhai sydd yn dod o Oklahoma. Cafodd hi ei siomi o beidio clywed Cymraeg yn aml, ond mae hi'n mynd i Goffi a Sgwrsio ar y campws. (Dechreuwr ydy hi ond bydd hi'n cael clywed Cymraeg fyw yno.)

Monday, January 19, 2015

daisy a bungo

Mae gynnon ni "anifeiliaid" anwes newydd, sef dwy fuwch goch. A dweud y gwir, maen nhw ar wal yr ystafell fwyta yn llonydd ers misoedd. Am ryw reswm neu beidio, penderfynais roi dŵr iddyn nhw un diwrnod. Roedden nhw'n ofnadwy o sychedig. Ar ôl yfed digon, doedden nhw ddim yn gadael y bwrdd. A dyma i fy merch wneud tŷ bychan iddyn nhw efo bwyd ynddo a'u henwi nhw hyd yn oed - Daisy a Bungo. (Mae hi'n hoff iawn o Hobbit.) Gan nad oes to ar y cawell, maen nhw'n mynd a dod fel mynnon nhw. Maen nhw'n greaduriaid anhygoel o ddiddorol. Er mor fach ydyn nhw, maen nhw lanhau eu hun, ymosod ar ddarn o ffrwyth yn awyddus a gwneud llawer mwy. Byddan nhw'n aros efo ni nes i'r gwanwyn.

Sunday, January 18, 2015

iphone i mi

Prynodd y gŵr iPhone newydd, ac felly "etifeddais" ei hen un o. Doeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn i'n berchen ar iPhone. Mae'r dechnoleg yn ymddangos yn rhy gymhleth i mi. Ches i fy synnu, fodd bynnag i sylwi ei fod o'n llawer haws ei ddefnyddio na fy ffôn an-smart. Na fydd rhaid i mi gael benthyg iPhone Touch fy merch yn ystod fy ngwyliau bellach.