Tuesday, March 1, 2011

yr ŵyl


Dydd Gŵyl Dewi Hapus i bawb yng Nghymru a thu hwnt!

Dw i ar ddechrau crasu Bara Brith a bydda i'n coginio cawl cennin i swper. Gobeithio y cewch chi i gyd ddiwrnod a noson braf.

y llun: cerflun Sequoya o flaen Seminary Hall

5 comments:

Linda said...

Llun da iawn !
Gobeithio dy fod ti a'r teulu wedi mwynhau Dydd Gwyl Dewi X
Wedi gorfod dod a'r faner i mewn i'r ty am y tro gan fod y gwynt yn eitha cryf yma , ac mae hi wedi dechrau bwrw.

Emma Reese said...

Diolch yn fawr! Dan ni newydd gael y cawl cennin a'r bara brith. Mae'r teulu'n hoff iawn o'r Ŵyl oherwydd y bwyd arbennig.

Corndolly said...

Dych chi i gyd yn fwy Cymreig na fi. Llun da iawn.

Emma Reese said...

Diolch yn fawr i ti Corndolly.

bryn marlow said...

Dang, wish I remembered more of the smattering of Welsh I picked up in Carmarthen as a student for one term at Trinity College. We celebrated 1 March at our house...I married a david and after my time in Wales went by the name Dewi for years...before chaning it to Bryn. The people of I met and experiences I had in Wales left a mark. Diolch yn fawr.