Wednesday, August 9, 2017

blas yr haf

Dw i a'r teulu'n mwynhau gwylio cyfres teledu Japaneaidd ar Netflix. Japanese Style Originator ydy'r rhaglen; maen nhw'n cyflwyno traddodiad, diwylliant a bwyd Japaneaidd mewn modd difyr. Wedi gweld pennod ar tofu a hiyayakko (tofu oer efo saws soia, ayyb) roedden ni i gyd eisiau un! Fel arfer bydda i'n defnyddio tofu mewn ryseitiau amrywiol; prin bydda i'n ei fwyta fel hyn. Mae'n dda iawn - blas yr haf.

No comments: