Tuesday, March 6, 2018

broffwydes deborah

Roedd y gynulleidfa'n gorfoleddu - 18,000 o bobl a llenwodd gynhadledd AIPAC ddoe. Maen nhw'n ei charu. Roedd hi'n edrych yn llawn o emosiynau. Dechreuodd siarad wedi iddyn nhw ddistewi (er bod hi'n dal i gael ei hymyrryd dwsin o weithiau gan gymeradwyaeth angerddol.) Mae hi'n hyfryd - llysgennad America i'r Cenhedloedd Unedig, un sydd yn sefyll dros y peth iawn heb ofn. Dw i'n ei charu hi hefyd. Pob bendith i Nikki Haley.

No comments: