Thursday, May 3, 2018

tywel yn elyrch

Mae Wythnos Aur ar Japan ar hyn o bryd. Rhyw ddeg diwrnod o wyliau'r adeg hon gan gynnwys penwythnos ydy Wythnos Aur, ac mae nifer o bobl yn Japan yn teithio. Aeth fy ail ferch i Hokkaido, yr ynys fawr yn y gogledd, er mwyn gwirfoddoli mewn gwesty. Mae hi'n cael aros yno'n rhad ac am ddim, a mwynhau'r natur hyfryd yn ei hamser rhydd. Mae'r gweithgaredd hwnnw'n boblogaidd ymysg bobl ifanc ym mhob man, mae'n ymddangos. Mae yna ddau o Awstralia yn gwirfoddoli hefyd. Dysgodd fy merch sut i droi tywel yn elyrch.

No comments: