Thursday, April 25, 2019

hoff awdur newydd

Mae gen i hoff awdur newydd, sef Clive Cussler. Gyrrodd tad y gŵr un o nofelau Cussler amser maith yn ôl, ac roedd hi ar silff ers hynny. Dechreuais ei darllen yn ddiweddar, wedi methu ffeindio llyfr diddorol. Mae hi'n afaelgar o'r dudalen gyntaf, yr union fel nofelau T. Llew. Nofel dditectif ydy the Chase; mae'r stori'n datblygu o gwmpas Butcher Bandit, lleidr banc ac Isaac Bell, ditectif sydd yn ceisio ei ddal. Mae yna anhygoel o ymlid ar geir a locomotif gyda daeargryn erchyll San Franciso yn 1906 fel y cefndir. Mae Cussler sydd yn 87 oed, yn dal i ysgrifennu. Mae gan y llyfrgell leol ddwsinau o'i nofelau. Mae gen i ddigon i ddarllen am sbel!

No comments: