Saturday, June 1, 2019

bedd yoni

Ymwelodd fy merch hynaf a'i grŵp yn Israel â bedd Yoni Netanyahu, arwr Entebbe. Teimlodd hi mor ddwfn yn ei chalon fel penderfynodd hi greu murlun mawr ohono fo. Syniad hyfryd. Gobeithio wir y ceith gyfle i'w wneud. 

Wedi gorffwys am Saboth, aethon nhw i Wlad Iorddonen heddiw.

No comments: