Wednesday, July 3, 2019

noson agoriadol

Roedd noson agoriadol Gun, y tŷ bwyta sydd yn arbenigo ar fwyd stryd Japaneaidd yn Okolahoma City. Cafodd nifer o bobl eu gwahodd gan gynnwys fy merch hynaf a baentiodd y murlun. Dwedodd fod popeth yn flasus dros ben. Aeth y perchennog i Japan am gyfnod i ddysgu'r sgil er mwyn darparu blas Japaneaidd dilys. Gobeithio y bydd Gun yn nhŷ bwyta poblogaidd. Mae'r murlun yn edrych yn hyfryd.

No comments: