Tuesday, March 24, 2020

bathodynnau

Yn y dyddiau hyn mae amser caled ar y bobl sydd gan dwymyn gwair neu asthma. Pryd bynnag byddan nhw'n pesychu neu disian, rhaid iddyn nhw ofni beth mae'r bobl o'u cwmpas yn meddwl amdanyn nhw. Mae siop yn Japan yn gwerthu bathodynnau sydd yn dweud "twymyn gwair" "asthma" er mwyn gadael i bobl o'ch cwmpas chi wybod nad oes gynnoch chi Coronafeirws. 

No comments: