Thursday, August 27, 2020

dim esgidiau

Pam fod y Japaneaid yn tynnu eu hesgidiau i ffwrdd pan fyddan nhw'n mynd mewn i dai? Erthygl arall gwych gan fy merch yn Japan. Dw i'n gwerthfawrogi'r arfer hwn yn fawr iawn. Mae'n cadw'ch tai yn lan, ac atal germau rhag mynd i mewn. 

No comments: