Monday, September 21, 2020

fideo dawns llew

Dyma fideo arall a wnaeth fy merch hynaf am ei murlun diweddaraf yn Indiana. Mae'r dyluniad ar seiliedig ar Kabuki. Yn y stori honno, bydd merch swil yn troi'n llew ffyrnig gyda mwng gwyn, ac yn dawnsio'n egnïol. Dwedodd fod y bobl leol yn gwirioni ar y murlun, ac roedd llinell hir i dynnu lluniau o'i flaen o.

No comments: