Monday, April 19, 2021

te llefrith brenhinol

Cymerais baned o de llefrith Brenhinol (Royal milk tea) y bore 'ma. Dim te Seisnig ydy hwnnw ond Japaneaidd. Mae'n ymddangos ei fod o'n hynod o boblogaidd; cewch chi ffeindio ryseitiau amrywiol hawdd. Yn hytrach na llefrith buwch, defnyddiais lefrith almon er lles fy stumog. 

No comments: