Wednesday, May 12, 2021

graddio 2

Mae aelod arall o'r teulu newydd raddio; fy ŵyr pedwar oed a raddiodd yn yr ysgol feithrin heddiw. Roeddwn i a'r gŵr yn gwylio llif byw'r bore 'ma, diolch i'r dechnoleg fodern. Fe wnaeth o bopeth yn dda - canu a dawnsio, ond mae'n amlwg ei fod o wedi blino tua'r diwedd.

No comments: