Tuesday, August 23, 2022

breichled rosari

Wrth glywed bod un o'r prif gyfryngau wedi galw rosari'n arwydd eithafwyr treisgar, dyma wneud breichled rosari. (Ailgylchais glawr llyfr nodiadau plastig i greu'r groes.) Dim Pabydd ydw i, ond dw i eisiau dangos cefnogaeth iddyn nhw. Y nhw sydd yn cael eu hymosod yn dreisgar gan grwpiau milain dros eu gweithred o drugaredd ar gyfer mamau a babanod mewn argyfwng.

No comments: