Friday, November 18, 2022

newyddion drwg i'r gwiwerod yn y gymdogaeth

Wedi darganfod bod hi'n iawn bwyta cnau hickory yn amrwd, dw i'n prysur gasglu mwy a'u cracio nhw bob dydd. Diolch i ddyfeisied hynod o glyfar y gŵr, dw i'n cael eu cracio nhw yn hawdd iawn. Mae'n dal i gymryd llawer o amser i dynnu'r cig oddi wrth y cregyn, ond dw i'n gwrando ar ryw awdio tra fy mod i'n gweithio. Mae'n hwyl dros ben.

No comments: