Monday, December 19, 2022

chanukah


Gweddïaf y bydd pobl Israel yn dod i adnabod Goleuni'r Byd wrth iddyn nhw ddathlu Gŵyl y Goleuni.

Chanukah Hapus.


No comments: