Monday, January 23, 2023

dal i fwynhau

Dw i'n mwynhau gweithio ar y cnau pecan bob dydd. Wrth wneud y gwaith, roeddwn i'n gwrando heddiw ar Eric Metaxas yn sôn am ei lyfrau, sef Letter to the American Church a Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy. 

No comments: