Monday, April 5, 2010

pot lwc wrth gwrsModd gwych i ddathlu'r Pasg! Darparodd ein heglwys ni dwrci a chig moch, a gwnaeth pawb bethau eraill. Cawson ni fryd o fwyd ardderchog ar ôl y gwasanaeth.

Roeddwn i'n gwisgo'r crys Cymaeg a brynais i yn yr Eisteddfod. Jenni oedd yr unig berson a sylweddolodd o. Americanes ydy hi ond mae hi'n briod â Sais a roedden nhw a'u plant yn byw ym Mryste ers 12 mlynedd cyn symud i'r dref yma'n ddiweddar. Buon nhw yn Ne Cymru ar eu gwyliau.

Gwnes i 'chocolate rice crispy treats' a brechdanau caws hufen gyda phinafal.

No comments: