Monday, August 16, 2010

cysylltiad

Roeddwn i'n gwrando ar Fwrw Golwg ddoe am Derek Rees (perthynas pell fy ngŵr, efallai!!), gweinidog ifanc sy newydd ddechrau plannu eglwys Gymraeg yn ardal Abertawe. Ces i sioc fawr yn clywed bod criw o Gristnogion o eglwys yn OKLAHOMA wedi dod i Gapel Gomer, ei gapel o, a gwneud y gwaith atgyweirio gwerth £10,000. Mae'r eglwys, Hendersenhill Baptist Church yn Edmund, Oklahoma, a dydy hi ddim yn bell o'r lle mae fy merch hynaf yn byw ynddo.

Dw i wastad yn cwyno nad oes yna gymaint o gysylltiad Cymraeg/Cymreig yn Oklahoma, ond pwy a ŵyr?

No comments: