Tuesday, August 3, 2010

ffrindiau newydd o'r eidalDechreuodd teulu newydd o'r Eidal yn dod i'n heglwys yn ddiweddar. Americanes ydy'r wraig ond mae'r gŵr yn Eidalwr ac mae gynnyn nhw ddau blentyn bach sy'n ddwyieithog. A dweud y gwir, mae'r teulu i gyd yn ddwyieithog. Mae dwy chwaer Phil yn ymweld â nhw dros yr haf hefyd.

Gwahoddwn ni nhw i swper a chael amser da. Roedd yn braf clywed nhw'n siarad yr Eidaleg gyda'i gilydd. Mae'r teulu'n hoff iawn o bêl-droed; chwaraewyr caled ydyn nhw, hyd yn oed yr hogyn pump oed. Roedd o wrth ei fodd yn chwarae Lego pêl-droed gyda fy mab. Wedi swper a sgyrsiau dymunol, dangoson ni nhw DVD pêl-droed Cwpan y Byd, 2006 brynodd fy ngŵr o'r blaen. A phwy enillodd? Yr Eidal, wrth gwrs!

No comments: