Friday, May 20, 2011

am y pedwerydd tro

Dw i'n mynd i Gymru. Fe adawa' i yfory a dod yn ôl Mehefin 15 os eith popeth yn iawn. Dw i ddim yn bwriadu crwydro'r tro hwn ond aros yn Llanberis a Chaernarfon. Bydd yna gyfleoedd i mi wirfoddoli gyda Chyngor Henoed ac Antur Waunfawr. Ddim yn hollol siŵr beth yn union bydda i'n ei wneud, ond byddwn i eisiau cyfrannu at gymunedau Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe wna' i adrodd fy hanes ar ôl dod yn ôl.

Falch iawn bod y llosgfynydd yng Ngwlad yr Iâr heb godi twrw eleni!


5 comments:

neil wyn said...

Mwynha dy daith:)

Ann Jones said...

Cyffrous! Edruchaf ymlaen i glywed am dy anturion

Emma Reese said...

Diolch! Ond rhaid newid y frawddeg olaf am y llosgfynydd!

DSO said...

Bendigedig! Mae hynny yn swnio yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol i bobl eraill. Sut wnes ti ffeindio'r gyfle wirfoddolwr hon?

Emma Reese said...

Trwy fy ffrind yng Nghaernarfon.