Sunday, May 8, 2011

amser bath!Mae'r haf yn dod yn reit sydyn yn Oklahoma. Dw i wedi troi'r "air conditioner" ymlaen heddiw; dim ond sawl diwrnod yn ôl roeddwn ni'n defnyddio'r gwres canolog!

Gan fod y tymheredd yn ddigon cynnes, penderfynodd y plant roi bath i'n moch cwta a oedd yn drewi erbyn hyn! Doedden nhw (y moch cwta) ddim yn hoffi'r syniad o gwbl a chawson nhw eu dychrynu'n arw. Er gwaetha'r helynt, mae'n siŵr bod nhw'n teimlo'n well bellach.

No comments: