Sunday, August 18, 2013

dim lle diogel

Echdorrodd un o'r llosgfynyddoedd mawr yn Ne Japan. Roedd dyna'r 500 tro eleni a mwyaf ers tua 60 mlynedd. Mae'r mynydd yn dal i wasgaru lludw ar yr ardaloedd o'i gwmpas. Clywais fod rhai pobl wedi symud i'r De ar ôl y trychineb yn y gogledd ddwy flynedd yn ôl. Does dim lle hollol ddiogel ar y ddaear.

No comments: