Friday, August 16, 2013

wyneb ci

Mae gan fy merch hynaf gi annwyl. Mae hi'n gwirioni arno fo fel basai fo'n fab iddi. Mae o'n gi clyfar iawn mewn gwirionedd ond dipyn yn ofnus. Pan fydd o'n cyflawni rhywbeth,  (llwyddo i wynebu ci arall heb droi'n ôl, i neidio dros grât garthffos ar y stryd ac yn y blaen) fydd ganddo olwg falch ar ei wyneb, dwedodd fy merch. Gofynnais sut olwg. Yna, tynnodd hi fraslun sydyn i esbonio. Mae o'n wir edrych yn falch efo fo ei hun!

llun uchaf: balch
llun isaf: arferolNo comments: