Tuesday, April 29, 2014

diet mediteranaidd

Roedd Lucrezia a'i ffrind yn sôn am bryd o fwyd arbennig y Pasg yn ei fideo diweddaraf yn dweud cymaint o fwyd mae'r Eidalwyr yn bwyta yn ystod y gwyliau tra byddan nhw'n bwyta llawer bob dydd beth bynnag, gwyliau neu beidio. Gofynnais pam nad oes fawr o ordewdra yn yr Eidal er bod nhw'n bwyta cymaint. Ei hateb: mae'r Eidalwyr yn bwyta cymaint, ond cymaint o fwyd iach, sef diet Mediteranaidd. Cafodd ei eni ymysg y ffermwyr tlawd yn y gorffenol a oedd yn gorfod bwyta beth bynnag a oedd ar gael oddi ar y tir. Ac yn ffodus does dim cynifer o fwytai bwyd cyflym yn yr Eidal o gymharu â'r gwledydd gorllewinol eraill. Ar ben hynny mae bwyta'n iach yn ffasiynol yn ddiweddar. 

No comments: