Thursday, April 24, 2014

ffrangeg?

Mae hi'n iaith ofnadwy o anodd dysgu (i mi o leiaf) o ran ynganiad a sillafu. A does gen i ddim diddordeb yn y diwylliant Ffrainc. Ac eto mae hi'n swnio'n braf i'r clustiau, ac oherwydd bod hi'n ymddangos yn amhosib i mi ei dysgu, dechreuais wylio fideo tiwtorial neu ddau ar You Tube yn ddiweddar. Ydy, anodd mae hi, ac eto, mae'n ddiddorol. Ces i fy synnu'n sylweddoli pa mor debyg ydy gramadeg y Ffrangeg i'r Eidaleg. Dw i ddim yn bwriadu gwneud gormod o ramadeg serch hynny, dim ond peth sylfaenol i mi gael deall awdio syml. (Diolch i Alberto am ei gyngor.) 

No comments: