Saturday, April 21, 2018

hydrangea

Mae'r gŵr newydd blannu hydrangea, ei ffefryn. Y broblem fawr yn y tir yn Oklahoma ydy bod yna lawn o gerrig; Rhaid bod mwy ohonyn nhw na phridd. (Roedd yn ofnadwy o galed palu beddau i'n hanifeiliaid anwes ni.) Gobeithio bydd y blodau'n blodeuo’r flwyddyn nesaf. 

1 comment:

Poojaroy Delhi said...

Its my Pleasure to read your blogs post are very exelent thanks to give good informasion
regards
Pooja Roy Delhi
Delh Call Girls