Monday, July 2, 2018

anrheg arall

Ces i anrheg arall gan Yoni. Ffeindiais fesen ar fat drws y bore 'ma pan gamais allan i fynd am dro. Mae to ar y drws blaen, ac felly na allai'r fesen fod wedi syrthio oddi ar y goeden a digwydd glanio yno (fy namcaniaeth i!) Dw i'n dal i fwydo'r gwiwerod a'r adar gwyllt bob dydd; efallai bod rhai ohonyn nhw'n ddiolchgar wrtha i.

No comments: