Saturday, July 14, 2018

hynod o hwyl

Un o agweddau'r Arlywydd Trump a enillodd calonnau cynifer o Americanwyr ydy ei onestrwydd. Mae o'n dweud yr hyn sydd yn corddi yng nghalonnau'r bobl gyffredin; roedd eu lleisiau wedi cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau dros flynyddoedd. Mae o'n galw du'n ddu a gwyn yn wyn yn gyhoeddus heb ofn. Mae hyn yn gwylltio'r bobl ar y chwith bob tro, ac yn llawenhau'r bobl gyffredin. Dw i'n cael hynod o hwyl darllen yr erthyglau am ei ymweliad ym Mhrydain ers dyddiau. 

No comments: