Sunday, November 29, 2020

gyda fy merch hynaf

Daeth fy merch hynaf a'i gŵr i dreulio'r penwythnos gyda ni am y tro cyntaf ers talwm. Roedd yn braf cael sgwrsio â hi'n uniongyrchol. Cawson ni bitsa "chwedlonol" Sam and Ella i swper neithiwr, sef pitsa gyda phicls dil a chyw iâr.

No comments: