Monday, November 16, 2020

yr ochr siriol

Mae'r gors mor ddwfn na ddychmygwyd erioed. Dim ond rhan o dwyll eang ydy'r twyll yn yr etholiad arlywyddol diwethaf. Cafwyd hyd i beiriannau pleidleisio Dominion dan sylw fedru twyllo o bell, er enghraifft. Yn yr holl anhwylder a phopeth, roedd yn braf dod ar draws yr ochr siriol, sef gorymdeithiau cefnogwyr yr Arlywydd Trump a oedd yn mynegi eu barn mewn modd heddychlon a llawen ar hyd a lled America.

No comments: