Monday, January 4, 2021

da o bob ongl

Es i gyda'r gŵr a'r mab ifancaf i el Molcajete, tŷ bwyta Mecsicanaidd yn y dref er mwyn boddhau chwant y mab, cefnogi'r economi lleol, ac i mi gael diwrnod i ffwrdd rhag coginio swper. Aeth popeth yn dda a mwy o bob ongl; roedd hyd yn oed digon o fwyd sydd ar ôl i ginio'r mab y diwrnod wedyn.

No comments: