Saturday, January 9, 2021

sefyll yn ddewr

Falch o wybod bod yna cynghorydd yng Nghymru sydd yn sefyll yn ddewr yn gofyn cwestiynau a mynegi ei farn yn erbyn y Pŵer Mawr. Y Cynghorydd Gruffydd Williams o Nefyn ydy o. Oherwydd ei fod o wedi dweud pethau anghywir yn wleidyddol ynghyd â Choronafeirws, cafodd ei drin fel dihiryn a chael ei alw'n enwai amrywiol. Dw i'n gobeithio y bydd o'n dal ati. Go da, Mr. Williams!

No comments: