Tuesday, August 10, 2021

pawb at y peth y bo

Mae fy merch hynaf newydd ddychwelyd adref, wedi treulio wythnos braf o wyliau yn Florida gyda theulu ei gŵr. Tra bod pawb arall yn mynychu Disney World bob dydd, drwy'r dydd, treuliodd hi a'i gŵr yn yr amgueddfa gelf, acwariwm, siop Goodwill ayyb. Pawb at y peth y bo. 

No comments: