Saturday, June 18, 2022

5.10


Mae pris petrol yn dal i gynyddu. 5.10 doler y galwyn mae o (heddiw) yn y dref yma. Roedd yn llai na 1.90 pan oedd yr Arlywydd Trump wrth y llyw. Mae'r Unol Daleithiau'n prysur chwalu ym mhob agwedd. Mae'r llywodraeth gyfredol, fodd bynnag, yn mynnu bod popeth yn iawn ac yr economi'n bwrw ymlaen yn braf. Be? 

No comments: