Saturday, June 25, 2022

naid ddirgel


"Cafodd naid ddirgel ei theimlo yng nghrothau miliynau o fenywod, yn ôl rhai arbenigwyr. Gall hyn fod yn gysylltiedig â phenderfyniad diweddar Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau."

Da iawn chi, y Wenynen am y gamp arall!

No comments: