Tuesday, July 5, 2022

23 oed

Penblwydd fy mab ifancaf yn 23 oed ydy hi heddiw. Cafodd ei eni yn y tŷ hwn (yn fy ystafell wely i fod yn fanwl) gyda chymorth dwy fydwraig. Mae o bellach yn gweithio fel peiriannydd yn Nhalaith Missouri ers y llynedd. Daeth adref dros y penwythnos, a chawson ni ddathliadau syml.

No comments: