Saturday, July 30, 2022

dal i dyfu

Mae'r bwmpen enwog yn dal i dyfu, ac yn gyflym hefyd. Rhaid bod y glaw diweddar wedi rhoi hwb sylweddol iddi.

No comments: