Tuesday, July 7, 2009

hardy boysDechreuodd y ddau blentyn iau ddarllen Hardy Boys. Ac dyna ni. Dim ateb pan alwa i nhw. Dal i afael yn un o'r llyfrau tra byddan nhw'n bwyta. Mae'r hogyn fenga wedi bod yn darllen ddau lyfr y dydd. Mae'r ddau blentyn hyn wedi darllen y gyfres i gyd hefyd flynyddoedd yn ôl. Rhywbeth braf i'w wneud yn ystod gwyliau'r haf.

1 comment:

Corndolly said...

ydy, mae hi. Ar adeg y cyfrifiadur, mae'n wych gweld plant darllen llyfrau ac yn eu mwynhau hefyd.