Wednesday, July 1, 2009

esgidiau pob tywydd


Roeddwn i wedi bod yn chwilio am esgidiau at fy naith i Gymru wedi cael cymaint o drafferthion gyda fy mhar ddwy flynedd yn ôl. (Caethon nhw eu glychu'n llwyr yn ystod yr haf gwlypaf, a fy rhwystro i rhag mynd i Sain Ffagan!) O'r diwedd ces i hyd i bar delfrydol, gobeithio, sef Esgidiau Pob Tywydd gan Lands' End. Maen nhw'n honni bod yr esgidau i fod i wrthsefyll pob tywydd - glaw, eira a haul. Maen nhw newydd gyrraedd ac yn ddigon cyffyrddus.  Wel, gawn ni weld fasen nhw'n gweithio yng ngogledd Cymru.

No comments: