Thursday, July 23, 2009

mynd i gymru

Mae'r gwr a'r ferch wedi dod yn ôl o Japan yn ddianaf, ac rwan dw i wrthi'n pacio a rhoi trefn ar y ty i fynd i Gymru. Gadawa i brynhawn yfory a dod adref Awst 10. Bydda i yn Llanberis am ddeg noson ac yna yn y Bala am bum noson. Ceisia i dynnu cymaint o luniau ag y medra i a chadw dyddiadur. Dw i'n addo rhoi adroddiad manwl ar fy mlog ar ôl dod yn nôl. Hwyl am y tro felly!

4 comments:

neil wyn said...

Siwrne saff, a mwynheua dy amser yn Llanberis. Mae'n rhaid i ti mynd i'r Amgeuddfa Llechi tra yna (mae'n annodd osgoi a dweud y gwir!). Wela i di ar faes yr Eisteddfod gobeithi!

Zoe said...

Mwynhewch yr Eisteddfod!

Cymry'r Canolbarth said...

Hoffwn i gwrdd a thi ar faes yr Eisteddfod hefyd, mae fy rhif ffon symudol yw 0770 922 6344 pob hwyl Jonathan

Szczeb said...

Pob hwyl ar y daith!