Thursday, December 3, 2009

enw drwg

Roeddwn i'n teimlo'n ofnadwy wrth ddarllen newyddion ar lein y bore 'ma.

Mae'r chwistrell fôr garped wedi cyrraedd Caergybi sy'n fygythiad i fywyd môr Cymru gyfan. Ac mae o'n wreiddiol o Japan!! Dw i bron â theimlo'n gyfrifol yn bersonol er nad oes yna ddim byd i mi wneud amdano fo.

Gobeithio bydd y Cyngor Cefn Gwlad yn llwyddo i gael gwared arno fo'n fuan.

No comments: