Tuesday, October 26, 2010

5 - 2

Enillodd tîm pêl-droed y brifysgol leol heno o 5 gôl i 2. Es i a'r teulu i weld y gêm gartref wedi swper sydyn. (Mae gynnon ni oleuadau gwych ar y cae ers wythnos.) Braf oedd gweld yr hogia'n chwarae'n arbennig o dda. Dyma eu seithfed fuddugoliaeth y tymor; collon nhw wyth gêm a dweud y gwir. Mae'n rhaid bod y gêm heno wedi codi eu hysbryd.

No comments: