Wednesday, October 20, 2010

maen nhw wedi mynd


Mae'n anodd dychmygu bod adar bach sydd angen bwyta bob pum munud arnyn nhw'n hedfan mor bell i fudo bob tymor. Mae hummingbirds oedd wrthi'n mynychu'n feeder wedi gadael am le cynnes bellach.

Roedd yn bleser eu gweld nhw'n sugno'r neithdar tra oedden nhw'n hedfan yn ddi-baid fel gwenyn. Maen nhw, fodd bynnag, yn eithaf tiriogaethol yn annisgwyl er bod nhw'n ymddangos yn adar annwyl diniwed. Roedd yna wryw oedd yn uchel ei farn ei hun; clwydai ar ben y feeder yn aml ac ymosod ar yr eraill ddaeth i fwydo.

Dw i newydd ddarllen bod hummingbirds yn dychwelyd i Oklahoma tua mis Ebrill. Bydd rhaid i ni fod yn barod yn ddigon cynnar flwyddyn nesa i'w croesawi'n ôl.

No comments: