Wednesday, April 27, 2011

curo amigos!Roedd yn ddiwrnod olaf pencampwriaeth ^^ pêl-droed leol neithiwr. Yn hollol annisgwyl, curodd Eyelanders (tîm y gŵr) Amigos (un o'r timau cryfaf) yn y rownd gynderfynol. Daeth nifer o fyfyriwyr Optometreg i'w gefnogi (ar ôl y prawf mawr.) Mae pawb yn edrych yn andros o hapus yn y llun uchod oherwydd bod eu hathro wedi addo tri phwynt ychwanegol ar eu marciau os byddai'r tîm ennill. Yn anffodus, methais weld y gêm fawr achos fy mod i wrth gae arall yn gweld gêm fy mab ar y pryd.

Tîm arall a enillodd y rownd derfynol serch hynny; roedd ganddyn nhw rai o gyn-aelodau tîm pêl-droed y Brifysgol, an-chwarae teg iddyn nhw!

No comments: