Saturday, February 4, 2017

cyflawni'r addewidion

Cael gwared ar ddau reoliad cyn pasio un newydd - dyma un o'r addewidion a wnaeth yr Arlywydd Trump yn ystod yr ymgyrch. Gwneud hyn mae o ers cychwyn yn swyddogol. Mae gan ŵr fy merch hynaf fusnes bach ac yn brwydro ers blynyddoedd dan ormod o reoliadau. Dwedodd hi wrtha i'n gyffrous ddoe fod yr Arlywydd Trump newydd gael gwared ar y rheoliad a oedd yn rhwystro busnes ei gŵr. Mae o wrthi'n cyflawni ei addewidion eraill. 

No comments: