Friday, February 3, 2017

t-rex

Mae gan Ysgrifennydd y Wladwriaeth newydd lysenw'n barod, sef T-Rex. Rhoddodd Rex Tillerson ei araith gyntaf yn Adran Wladwriaeth. Roedd o'n sôn am ei bolisi sydd yn seiliedig ar anrhydedd, gonestrwydd a pharch tuag at y ddyletswydd. Rhaid bod hyn i gyn yn sioc fawr i'r staff sydd yn gyfarwydd â'u penaethiaid blaenorol. Mae'r amser wedi dod iddyn nhw siapio hi. Pob bendith i T-Rex. Gobeithio y bydd o'n bwrw ymlaen yn nerthol ar gyfer bobl America.

No comments: