Monday, February 27, 2017

hanami sydyn

Mae fy mam wedi gwella'n sylweddol ar ôl ei chodwm diwethaf. Fe wnaeth hanami sydyn heb fwyd o flaen ei fflat efo cymorth fy merch ddyddiau'n ôl. (Mae'r ceirios hwnnw'n blodeuo'n gynt na'r rhywogaeth arall.) Mae'n anhygoel gan ystyried ei hoedran - 95 oed bron. 

No comments: