Tuesday, October 30, 2018

barod am y gaeaf

Mae'n dal yn gynnes, ond wrth gwrs mai tywydd Oklahoma ydy o. Does wybod pryd bydd yn newid. Mae'n hollol bosib y bydda i'n codi i fore rhewllyd unrhyw ddiwrnod. Does gen i ddim ofn fodd bynnag. Roedd y gŵr a Keith yn gweithio'n galed yr wythnos diwethaf; torron nhw'r darnau coed yn yr iard cefn i logiau, a llenwi'r garej gyda nhw. Ceith ein simnai ni ei lanhau yfory. Dan ni'n barod am y gaeaf.

No comments: